13N nr tab. 706+707
pantografy połówkowe OTK-2 na obu wagonach
06.2002
zdjęcie: Piotr Szczęsny