13N nr tab. 647 - w okresie 10.2001-01.2003 wagon bez pary
(bezpośrednio po NG 10.2001 odstawiony na tory odstawcze zajezdni R-4 Żoliborz)
06.2002
zdjęcie: Krzysztof Lipnik