13N nr tab.556
23.04.1996
zdjÍcie: Tomasz Igielski