13N nr tab. 540"+492
pantografy OTK-2
16.11.2004
zdjęcie: Józef Socha