13N nr tab. 540"+492
pantografy OTK-2
08.08.2004
zdjęcie: Józef Socha