13ND nr tab.537
05.04.1985
zdjÍcie: Tomasz Igielski