13NSD nr tab. 537
numer taborowy w pomarańczowej ramce
1968r.
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka