13N nr tab. 534+539
21.12.1996
zdjęcie ze zbiorów Dariusza D±browskiego