aktualizacja koncepcji odcinka A3
wariant 3
autor: mkm101
podkład: rysunek projektu MPZP dla rejonu Odolan