aktualizacja koncepcji odcinka A3
wariant 1
autor: mkm101
podkład: rysunek projektu MPZP dla rejonu Odolan