"Analizy funkcjonalno - ruchowych wariantów systemu transportowego Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej" (1999)
analizowane trasy tramwajowe na obszarze Woli i Mokotowa
autor: mkm101
podkład: rysunek SUiKZP