przebieg trasy Wola - Wilanów w planie zagospodarowania m.st. Warszawy (2001)
autor: mkm101
podkład: rysunek SUiKZP