"Analizy funkcjonalno - ruchowych wariantów systemu transportowego Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej" (1999)
rekomendowane do realizacji trasy tramwajowe
autor: mkm101
podkład: rysunek SUiKZP