stan na 2006r. i zapisy SUiZKP (wersja z 2006r.)
autor: mkm101
podkład: rysunek SUiKZP