przebieg południowego odcinka planowanej czwartej linii metra
fragment perspektywicznego planu ogólnego m. st Warszawy (1982)
źródło: materiały informacyjne BAiPP ms. st. Warszawy