planowana w latach 70-tych i 80-tych XXw. sieć metra w Warszawie
źródło: artykuł Mariana Rataja "Pierwsza linia metra w Warszawie" w "Biuletynie Instytutu Kształtowania Środowiska" nr 11-12 z 1982r.