trasa tramwajowa Dworzec Zachodni - Wilanów
przebieg według "Studium wykonalności dla projektu: budowa trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa"
źródło: materiały informacyjne TW sp. z o.o.