koncepcja węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego
warianty przebiegu trasy tramwajowej
źródło: "Studium komunikacyjne węzła przesiadkowego w rejonie Dworca Zachodniego", BPRW, 2008r.