wagon roboczy nr tab. S-7
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów TW