fragment Planu Zagospodarowania m. st. Warszawy (2001)
źródło: materiały informacyjne BAiPP ms. st. Warszawy