fragment Miejscowego Planu Ogólnego m. st. Warszawy m. st Warszawy (1992)
rejon obecnego osiedla Derby
źródło: materiały informacyjne BAiPP ms. st. Warszawy