pług doczepny lemieszowy nr tab. P-13
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów TW