wagon doczepny samowyładowczy nr tab. P-12
20.12.2003r.
zdjęcie: Krzysztof Kulesza