wagon doczepny samowyładowczy nr tab. P-12
1984r.
zdjęcie: Józef Socha