WAGON 1090

3 maja 1994r. ok godz. 15.15 skład 1090+1095 (linia 10, jadący w kierunku Służewca) został uderzony na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i Woronicza przez Ikarusa 280.26 nr tab. 2205 (linia 144, jadący w kierunku Spartańskiej). Poważnie uszkodzony wskutek zderzenia wagon 1090 został skreślony 06.10.1994r.ZDJĘCIA: 1090 , 1090 , 1090