wagony 140N i 141N
załadunek na statek w porcie w Masan
25.11.2022r.
zdjęcie: mareu