TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


POŁĄCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH I TRAMWAJOWYCH


Na terenie Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów (T-1) znajduje się jedyne w Warszawie połączenie torów kolejowych i tramwajowych. Bocznica prowadząca do ZETiT T-1 odgałęzia się w km 7,790 linii kolejowej nr 509 (Warszawa Główna Towarowa - Warszawa Gdańska), od toru 101a dworca Warszawa Gdańska (adres taryfowy bocznicy - stacja Warszawa Praga). Na teren T-1 wchodzi w północno-zachodnim narożniku zakładu, rozdziela się na trzy równoległe tory i płynnie przechodzi w torowisko tramwajowe. Przez wiele lat służyła do dostaw materiałów budowlanych i nowych wagonów tramwajowych dla MZK Warszawa, obecnie tędy odbywają się dostawy materiałów masowych (głównie tłucznia i piasku budowlanego) oraz szyn i rozjazdów. W części "kolejowej" znajdują się 3 rozjazdy typu kolejowego.

   


Do przetaczania wagonów kolejowych używane są dwie lokomotywki tramwajowe. Pojazdy te zbudowane są na podwoziach wagonów tramwajowych (2 - na podwoziu wagonu typu K), posiadają jednak liczne elementy typowe dla taboru kolejowego (m.in. zderzaki typu kolejowego i pneumatyczny układ hamulcowy). Z racji swojej kontrukcji lokomotywki te nie wyjeżdżają na torowiska tramwajowe poza obrębem ZETiT

   
     
   

22.09.2019 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101