TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


STATYSTYKA TABORU


WEDŁUG AKTUALNYCH OZNACZEŃ TYPÓW TABORU TW SP.Z O.O.
typ zajezdnia suma typ
R-1 R-2 R-3 R-4
WYSOKOPODŁOGOWE 415  
[105N] 2 58 60 131 252 [105N]
[105N2k] 72 - 62 - 134 [105N2k]
w tym: 105N2k 44 - - - 44 105N2k
105N2k/2000 - - 62 - 62 105N2k/20001)
105Ni 28 - - - 28 105Ni2)
123N 30 - - - 30 123N
NISKOPODŁOGOWE 311  
112N 1 - - - 1 112N
116N i pochodne - 29 - - 29 116N i pochodne
w tym: 116Na - 2 - - 2 116Na
116Na/1 - 25 - - 25 116Na/1
116Na/3 - 2 - - 2 116Na/33)
120N1) - - 15 - 15 120N3)
120Na 13 30 63 74 180 120Na
120Na DUO - - - 6 6 120Na DUO
128N 15 - 20 15 50 128N
134N 18 12 - - 30 134N
SUMA: 151 129 220 226 726 SUMA
1) wagony typu 120N są własnością ING Lease (Polska) sp. z o.o., użytkowane przez TW sp. z o.o. w ramach umowy leasingu zwrotnego (więcej)
WEDŁUG FABRYCZNYCH OZNACZEŃ TYPÓW TABORU
typ zajezdnia suma typ
R-1 R-2 R-3 R-4
WYSOKOPODŁOGOWE 415  
105Na i pochodne 74 58 122 131 386 105Na i pochodne
w tym: 105Na 2 26 14 123 165 105Na
105Nb - - - 4 4 105Nb
105Nb/e - - 4 - 4 105Nb/e
105Ne - 4 14 - 18 105Ne
105Nf - 26 14 4 44 105Nf
105Ng - 2 - - 2 105Ng
105Nm - - 14 - 14 105Nm
105N2k 44 - - - 44 105N2k
105N2k/20001) - - 62 - 62 105N2k/20001)
105Ni2) 28 - - - 28 105Ni2)
123N 30 - - - 30 123N
NISKOPODŁOGOWE 311  
112N 1 - - - 1 112N
116N i pochodne - 29 - - 29 116N i pochodne
w tym: 116Na - 2 - - 2 116Na
116Na/1 - 25 - - 25 116Na/1
116Na/33) - 2 - - 2 116Na/33)
120N3) - - 15 - 15 120N3)
120Na 13 30 63 74 180 120Na
120Na DUO - - - 6 6 120Na DUO
128N 15 - 20 15 50 128N
134N 18 12 - - 30 134N
SUMA: 151 129 220 226 726 SUMA

1) wg producenta - odmiana typu 105N2k, wg dokumentacji TW (do 2010r.) - odrębny typ
2) 2 wagony pierwotnie typu 106Na (w 2003r. zmodernizowane do typu 105N-MWAs), ponownie zmodernizowane w 2012r. do typu 105Ni,
2 wagony pierwotnie typu 105Na, 2 wagony pierwotnie typu 105NT i 2 wagony pierwotnie typu 105Nb/e (w latach 2000-2004 zmodernizowane do typu 105N-MW), ponownie zmodernizowane w latach 2012-2013 do typu 105Ni,
2 wagony pierwotnie typu 105N1k (w 2004r. zmodernizowane do typu 105N2k, wersja V), ponownie zmodernizowane w 2015r. do typu 105Ni
2 wagony pierwotnie typu 105Nb, w 2006r. zmodernizowane do typu 105N2k, wersja VI) ponownie zmodernizowane w 2015r. do typu 105Ni,
2 wagony pierwotnie typu 105Nz, w 2016r. zmodernizowane do typu 105Ni
oraz 14 wagonów pierwotnie typu 105N2k, w latach 2014-2017 zmodernizowanych do typu 105Ni
3) 1 wagon pierwotnie typu 116N i 1 wagon pierwotnie typu 116Na/1, w 2018r. zmodernizowane do typu 116Na/3
4) wagony typu 120N są własnością ING Lease (Polska) sp. z o.o., użytkowane przez TW sp. z o.o. w ramach umowy leasingu zwrotnego (więcej)


LATA PRODUKCJI
rok produkcji typ zajezdnia suma rok produkcji
R-1 R-2 R-3 R-4
1976 105Na1) - - 1 - 1 1976
1985 105Na - - 2 1 3 1985
1986 105Na - - 5 - 5 1986
1987 105Na3) - 2 - 9 11 1987
1988 105Na4) 1 2 - 31 34 1988
1989 105Na 1 2 2 23 28 30 1989
105Ni5)2 - - - 2
1990 105Na6) - 18 - 20 38 1990
1991 105Na - 2 2 31 35 37 1991
105Ni7)2 - - - 2
1992 105Na8) - - 2 8 10 14 1992
105Nb- - - 2 2
105Ni9)2 - - - 2
1993 105Nb - - - 2 2 24 1993
105Ne- 4 14 - 18
105Ng- 2 - - 2
105Ni10)2 - - - 2
1994 105Nb/e11) - - 4 - 4 33 1994
105Nf- 18 6 4 28
105Ni12)1 - - - 1
1995 105Nf - 8 7 - 1520 1995
105Ni13)4 - - - 4
112N1 - - - 1
1996 105Nf - - 1 - 113 1996
105Nm- - 12 - 12
1997 105Nm - - 2 - 2 19 1997
105N2k4 - - - 4
105Ni14)13 - - - 13
1998 105N2k 21 - - - 2126 1998
105Ni15)2 - - - 2
116N- 1 - - 1
116Na- 2 - - 2
1999 105N2k 8 - - - 828 1999
116Na/1- 19 - - 19
116Na/316)- 1 - - 1
2000 105N2k 11 - - - 1117 2000
116Na/1- 6 - - 6
2001 105N2k/200017) - - 62 - 62 2001
2006 123N 3 - - - 3 2006
2007 123N 27 - - - 27 422007
120N18)- - 15 - 15
2010 120Na2 12 11 11 362010
2011 120Na11 16 6 27 602011
2012 120Na- 2 26 20 48 542012
120Na DUO- - - 6 6
2013 120Na- - 20 16 362013
2014 128N- - 4 1 52014
2015 128N15 - 16 14 45 752015
134N18 12 - - 30
rok produkcji typ R-1 R-2 R-3 R-4 suma rok produkcji
zajezdnia

1) wagony pierwotnie typu 105N, zmodernizowane w latach 1982-1993 do typu 105Na
3) w tym 1 wagon pierwotnie typu 106N, zmodernizowany w 1990r. do typu 105Na
4) w tym 1 wagon zakupiony w 2009r. z Gorzowa Wlkp. na podmianę
5) wagony pierwotnie typu 105NT, w 2001r. zmodernizowane do typu 105N-MW (wersja I A), ponownie zmodernizowane w 2013r. do typu 105Ni
6) w tym 1 wagon nowy, zbudowany w Konstalu jako "modernizacja" wagonu 105N do typu 105Na, wykorzystany potem na podmianę
7) wagony pierwotnie typu 105Na, w 2003r. zmodernizowane do typu 105N-MW (wersja I B), ponownie zmodernizowane w 2013r. do typu 105Ni
8) w tym 1 wagon pierwotnie typu 105Nb, przebudowany w 2004r. do typu 105Na
9) wagony pierwotnie typu 106Na, w 2003r. zmodernizowane do typu 105N-MWAs (wersja II), ponownie zmodernizowane w 2012r. do typu 105Ni
10) wagony pierwotnie typu 105Nb, w 2005/6r. zmodernizowane do typu 105N2k (wersja VI), ponownie zmodernizowane w 2015r. do typu 105Ni
11) wagony nowe, zbudowane w Konstalu jako "modernizacja" wagonów 105Nb (pierwotnie 6 wagonów, jeden został zmodernizowany, pudło jednego zostało złomowane wskutek wypadku)
12) wagon pierwotnie typu 105Nb/e, w 2002r. zmodernizowany do typu 105N-MW (wersja I C), ponownie zmodernizowany w 2013r. do typu 105Ni
13) 2 wagony pierwotnie typu 105N1k, w 2004r. zmodernizowane do typu 105N2k (wersja V), ponownie zmodernizowane w 2015r. do typu 105Ni
oraz 2 wagony pierwotnie typu 105N2k, w 2016r. zmodernizowane do typu 105Ni
14) wagon złożony w T-3 z pudła typu 105Na (prod. 1997) i aparatury typu 105Nb/e (po wypadku jednego z wagonów typu 105Nb/e), w 2002r. zmodernizowany do typu 105N-MW (wersja I C), ponownie zmodernizowany w 2013r. do typu 105Ni,
2 wagony pierwotnie typu 105Nz, w 2016r. zmodernizowane do typu 105Ni
oraz 10 wagonów pierwotnie typu 105N2k, w latach 2014-2017 zmodernizowanych do typu 105Ni
15) 2 wagony pierwotnie typu 105N2k, w 2014r. zmodernizowane do typu 105Ni
16) wagon pierwotnie typu 116Na/1, w 2018r. zmodernizowany do typu 116Na/3
17) wg producenta - odmiana typu 105N2k, wg dokumentacji TW - odrębny typ
18) wagony typu 120N są własnością ING Lease (Polska) sp. z o.o., użytkowane przez TW sp. z o.o. w ramach umowy leasingu zwrotnego (więcej)


07.04.2021 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101