TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE TW sp. z o.o.


W dniu 27 maja 2004r Rada Miasta Stołecznego Warszawy uchwaliła Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2003-2007, w którym przedstawiono inwestycyjne zamierzenia miasta. Z uwagi na odrębność prawną i finansową spółek miejskich (w tym Tramwajów Warszawskich) przyjęto że nie będą one finansowane z budżetu miasta lecz wyłącznie z własnych środków. Jednakże w celu zobrazowania całej działalności gospodarki komunalnej Warszawy, w WPI zostały także umieszczone (jako aneks) zamierzenia inwestycyjne tych spółek. Poniższa tabela, oparta o aneks zawarty w uchwalonym WPI, przedstawia zamierzenia inwestycyjne Tramwajów Warszawskich sp z o.o. na lata 2003-2007. Należy jednak pamiętać że wszystkie inwestycje mają być finansowane bez udziału środków miejskich, co przy obecnym stanie finansowym TW oznacza że poniższa tabela jest niestety raczej zbiorem pobożnych życzeń niż realnych możliwości (zwłaszcza że już kilka tygodni po uchwaleniu WPI przedstawiciele Ratusza podważyli celowość dwóch zapisanych zamierzeń inwestycyjnych).

zamierzenie inwestycyjne termin realizacji przewidywane wydatki (w mln zł)
suma z budżetu miasta z funduszy UE ze środków własnych TW
modernizacja układu zasilania1) 2004-2010 46,812 (20,112)2) 0 0 46,812
modernizacja 21 podstacji trakcyjnych1) 2004-2010 87,792 (37,792)2) 0 0 87,792
rozbudowa linii tramwajowej Bemowo-Młociny1) 2004-2006 46,0653) 0 18,598 27,467
budowa trasy szybkiego tramwaju Tarchomin-Węzeł Młociny1) 2004-2008 81,0 (51,0)2) 0 0 81,0
wykonanie studium wykonalności budowy trasy tramwajowej od pętli Banacha do Wilanowa1) 2004 0,5 0 0 0,5
modernizacja i rozbudowa pętli Wyścigi1) 2007-2008 2,459 (0,246)2) 0 0 2,459
rozbudowa budynku ZUE ul. Siedmiogrodzka 2004 1,7 0 0 0
zakup sprzętu dla zaplecza technicznego 2004-2010 11,969 (7,469)2) 0 0 11,969
ulepszanie środków trwałych (roboty budowlane) 2004-2010 20,469 0 0 20,469
zakup taboru tramwajowego 2004-2010 629,5 (279,5)2) 0 0 629,5
modernizacja wagonów tramwajowych 2004-2010 50,254 (24,954)2) 0 0 50,259
zakup i montaż zwrotnic1) 2004-2005 3,032 0 0 3,032
modernizacja trasy tramwajowej odc. pętla Banacha - pętla Gocławek1) 2004-2006 59,8324) 0 24,422 35,410
modernizacja tramwajów 116N
(wyposażenie w piasecznice i kabiny w klimatyzację)
2004-2006 1,683 0 0 1,683
SUMA   1043,067 0 44,686 998,381
1) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st.Warszawy nr 48/2002 w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego TW w spółkę prawa handlowego  wszystkie zajezdnie, torowiska i układ zasilania (w tym podstacje trakcyjne) są własnością miasta
2) w nawiasie kwota planowanych wydatków w latach 2004-2007
3) kwota zaplanowanych wydatków zwiększona uchwałą Rady z dnia 08.07.2004r (pierwotnie koszt linii miał wynieść 37,758mln zł).
4) kwota zaplanowanych wydatków zwiększona uchwałą Rady z dnia 08.07.2004r (pierwotnie koszt modernizacji miał wynieść 51,613mln zł).


Wszystkie zawarte w tabeli informacje są powszechnie dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


29.07.2004 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101