TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY TYPU  P16


Znaczące straty poniesione podczas obrony Warszawy w 1939r., problemy remontowe i przeciążenie taboru tramwajowego (będącego jedynym środkiem transportu w okupowanym mieście) powodowały stopniowe pogarszanie się stanu technicznego warszawskich tramwajów. Z drugiej strony - brak było możliwości zakupu jakiegokolwiek nowego taboru. Wymusiło to na władzach przedsiębiorstwa poszukiwania używanego taboru z innych miast. Poszukiwania przyniosły pewien efekt - dzięki staraniom niemieckiego dyrektora MZK Hipolita Alertza udało się uzyskać z Düsseldorfu kilka wagonów doczepnych.

Były to pojazdy pochodzące z serii dwudziestu doczep jednego typu, zbudowanych w 1911 r. w wytwórni Carl Weyer & Co w Dusseldorfie. Doczepy te posiadały po pięć zaokrąglonych u góry okien bocznych, dach latarniowy i półotwarte pomosty z niesymetrycznie rozmieszczonymi wejściami na pomostach. Wnętrze wagonów było wyłożone drewnem, natomiast ławki były miękkie, obite zieloną skórą. Wagony te w macierzystym przedsiębiorstwie nosiły numery taborowe 600-619. Przedsiębiorstwo w Düsseldorfie zostało zobligowane do oddania w 1941 r. do Warszawy dziesięciu doczep (o numerach taborowych 610-619). Niemcy zmuszeni do uszczuplenia swego ilostanu pozamieniali sześć wozów z pozostałymi z tej serii tak, aby w grupie przeznaczonej dla Warszawy znalazły się wagony w gorszym stanie technicznym.

W Warszawie wagony oznaczono typem P16; ponumerowano je dopisując cyfrę "1" do ich dotychczasowych numerów. Z tej grupy w 1941r. wciągnięto na remonty tylko osiem wagonów. Po zmianie zestawów kołowych na 1525 mm oraz innych pracach przygotowawczych (w tym przemalowaniu na kremowo-czerwone barwy) wagony wprowadzono do ruchu liniowego. Pierwsza doczepa pojawiła się w dniu 11 września 1941r. w składzie potrójnym 215+1127+1615 na linii 18. Tego dnia tramwaj ten był specjalnie fotografowany na różnych odcinkach na trasie.


DATY WPROWADZENIA DO RUCHU
data wprowadzenia do ruchu numer taborowy
11.09.1941r. 1615
20.09.1941r. 1610
09.10.1941r. 1611, 1612
10.10.1941r. 1619
30.10.1941r. 1613, 1614, 1616


Dostawa dziesięciu doczep nie rozwiązała problemów taborowych Warszawy. Po niecałym roku przedsiębiorstwo w Düsseldorfie zostało więc zmuszone do przekazania pozostałych dziesięciu doczep z tej samej serii.
Wagony dotarły w marcu 1942 roku i po przygotowaniu w warsztatach weszły do ruchu z numerami 1600-1609 (także w kolorach kremowo czerwonych). W maju 1942 r. wprowadzono także do eksploatacji pozostałe dwie doczepy z pierwszej serii (1617 i 1618).

Doczepy P16 rozdysponowane były na dwie zajezdnie - Mokotów i Pragę. Kursowały jako trzeci wagon na liniach 3, 18 i 19 oraz w składach podwójnych na liniach P i 23. Prawdopodobnie żaden z wozów P16 nie został przemalowany na barwy przeciwlotnicze obowiązujące od wiosny 1943r.
Po zakończeniu działań wojennych udało się uruchomić tylko 3 wagony P16 - o nr tab. 1608, 1614 i 1618. Z racji wieku i nietypowości nie zdecydowano się ich przebudowywać na rozstaw 1435 mm - w efekcie wszystkie trzy zostały skreślone ze stanu do 1950r.


podstrona powstała przy współpracy Dariusza Walczaka (podziękowania)

07.09.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101