TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY TYPU  P14


Pod koniec lat 20-tych XXw. Polska otrzymała 10 mln zł pożyczki udzielonej przez USA. W ramach tych funduszy Zarząd Miejski zezwolił na złożenie zamówień na nowy tabor w liczbie 50 silnikowych (typ F i G) oraz 40 doczepnych. Zamówienia na wagony doczepne złożono w dwóch fabrykach:
— Lilpop, Rau i Loewenstein w Warszawie, gdzie zbudowano 20 wagonów o nr tab. 1259-1278;
— Zjednoczonej Fabryce Maszyn, Kotłów i Wagonów — L. Zieleniewski i Fitzner-Gamper S.A. w Sanoku, gdzie zbudowano 20 wagonów o nr tab. 1279-1298.

Pojazdy z obu fabryk były prawie identyczne (z zewnątrz różniły się tylko długością poręczy zewnętrznych przy drzwiach). Pudło typu pullman bylo identyczne jak w wagonach silnikowych typu F. Okna w części pasażerskiej były pojedyncze i można je było całe zsuwać w dół (chowały się między ściany poszycia). Okna czołowe dzieliły się w poziomie na dwie połówki, z których górna częœć dawała się odchylać. Na dachach znajdowały się cztery wentylatory obrotowe na niskich podstawach. Po raz pierwszy w wagonach doczepnych w pobliżu krawędzi czołowych dachów zamocowano widełki na okrągłe tarcze numerowe wraz z leżącą skrzynkš, w której znajdowała się osłonięta szybką żarówka podœwietlająca tarczę. Po prawej stronie widełek umieszczono dzwonek konduktorski. Linka, która była zamocowana do młoteczka uderzającego w czaszę dzwonka przechodziła przez otwór w dachu i biegła wzdłuż poręczy sufitowych na drugi koniec wagonu gdzie zakończona pętlą służyła konduktorowi do sygnalizowania zakończenia obsługi pasażerów. W kasetach filmów nad oknami czołowymi znajdowały się rolki służące do przewijania płótna z wydrukowanymi nazwami krańców - jednak w wagonach doczepnych stosowano to bardzo rzadko. Siedzenia pasażerskie były miękkie i obite skórą. Obie serie doczep P14 różniły się mocowaniami głównych piór resorów — w serii wagonów z Lilpopa (1259-1278) pudła wsparte były o dwie sprężyny, które opierały się na głównym piórze resoru, natomiast w wagonach z Sanoka pióro to podpierane było przez dwa mniejsze, połówkowe przeciw-pióra. W trakcie eksploatacji w wagonach z Lilpopa sukcesywnie zastępowano sprężyny przeciw-piórami i wymieniono je w większości (lub być może we wszystkich) jeszcze przed wojną. Obie wersje doczep posiadały hamulce tarczowe. Pojazdy wchodziły do ruchu na liniach „3”, „16” i „17”.

Spoœród 40 sztuk posiadanych przed wojną — po wojnie odbudowano i uruchomiono 22 wagony: 1259-163, 1264", 1265-1270, 1272, 1274, 1276, 1282, 1283, 1288, 1291, 1292, 1294 i 1296 (przy czym wagon 1264" był odbudowany z wagonu typu F o nieustalonym numerze tab., kolejna z doczep była odbudowana z wagonu typu F o nr tab. 339). Wagony wprowadzano do ruchu w latach 1945-1949. W trakcie eksploatacji część wagonów miała wymienone okna boczne na dwudzielne (opuszczane do połowy wysokości) oraz wymieniane wentylatory dachowe (z obrotowych na skrzynkowe). Wagony P14 wycofano z ruchu w latach 1960-68.

   

DANE TECHNICZNE
dane ogólne: długość szerokość wysokość masa liczba drzwi
  10172 mm       2+2
dane ogólne: miejsc ogółem miejsc siedzących miejsc stojących wys. podłogi % niskiej podłogi
  60 22 38   -
podwozie : rozstaw osi rodzaj      
  3190 mm napędowe      


podstrona powstała przy współpracy Dariusza Walczaka (podziękowania)


10.05.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101