TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


ORGANIZACJA KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W WARSZAWIE


Komunikacja publiczna jest złożoną strukturą, działającą w oparciu o współpracę organizatora i realizujących przewozy przewoźników.
W Warszawie organizator czyli Zarząd Transportu Miejskiego jest odpowiedzialny za kierunkowanie rozwoju komunikacji publicznej, wykonywanie inwestycji w infrastrukturę "wspólną" (przystanki, parkingi Park+Ride), informację pasażerską, rozkłady jazdy, podział zadań przewozowych między przewoźników autobusowych, organizowanie przetargów dla przewoźników niekomunalnych, współdecydowanie o zakupach taboru przewoźników komunalnych. Przewoźnicy to firmy (będące własnoœcią miasta lub prywatne) wykonujące przewozy na podstawie umowy z organizatoremy, według przygotowanych przez organizatora rozkładów i wytycznych.

Przewoźnicy za wykonaną pracę przewozową otrzymują odpowiednią zapłatę.
Zapłata = koszt wozokilometra x liczba wozokilometrów.
W przypadku przewoźnika komunalnego zapłata stanowi budżet własny tegoż przewoźnika.
Koszt wozokilometra, liczba wozokilometrów (z kilkuprocentowymi widełkami), warunki wykonywania przewozów (np. oznakowanie taboru, informacja pasażerska w pojeździe itp) oraz kary za niespełnianie wymagań są określone w umowach zawieranych między organizatorem a konkretnym przewoźnikiem.
W przypadku przewoźników będących własnością miasta umowy te muszą spełniać bardzo ścisłe kryteria prawne (tak by nie było możliwości potraktowania ich jako niedozwoloną pomoc publiczną) i nazywają się umowami wykonawczymi (lub czasem - wieloletnimi).

Każdy przewoźnik komunalny ma inny rodzaj umowy

Metro Warszawskie sp. z o.o.
budżet własny pokrywa koszty - ZAKUP NOWEGO TABORU, utrzymanie posiadanego taboru (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje), koszty pracownicze, zakup energii elektrycznej, sprzątanie i ochrona stacji metra
budżet miasta pokrywa koszty - BUDOWA NOWYCH ODCINKÓW METRA, utrzymanie istniejącej infrastruktury (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje stacji, tuneli, torowiska, układu zasilania), budowa i utrzymanie zaplecza techniczno-postojowego (Stacji Techniczno-Postojowej)

Szybka Kolej Miejska sp. z o.o.
budżet własny pokrywa koszty - ZAKUP NOWEGO TABORU, utrzymanie posiadanego taboru (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje), koszty pracownicze, zakup energii elektrycznej, opłaty dla PKP PLK za DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY, budowa i utrzymanie zaplecza techniczno-postojowego (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje)
budżet miasta pokrywa koszty - żadne

Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
budżet własny pokrywa koszty - ZAKUP NOWEGO TABORU, utrzymanie posiadanego taboru (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje), koszty pracownicze, zakup energii elektrycznej, BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY (w tym zakup gruntów pod nowe zajezdnie i torowiska oraz koszty budowy), utrzymanie istniejącej infrastruktury (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje torowisk, układu zasilania, zajezdni)
budżet miasta pokrywa koszty - zakup gruntów pod nową infrastrukturę (torowiska) w przypadku procedury ZRID (trasa tramwajowa na Tachomin), koszty obiektów inżynierskich wspólnych z drogami (Most Północny)

Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.
budżet własny pokrywa koszty - ZAKUP NOWEGO TABORU, utrzymanie posiadanego taboru (utrzymanie bieżące, remonty i modernizacje), koszty pracownicze, zakup paliwa i energii elektrycznej, budowa i utrzymanie zaplecza techniczno-postojowego (zajezdnie)
budżet miasta pokrywa koszty - teoretycznie - żadne, praktycznie - koszty budowy i utrzymania INFRASTRUKTURY po które poruszają się autobusy (czyli drogi), bez ponoszenia kosztów przez MZA za jej użytkowanie


- budżet miasta = obciążenie wydatków inwestycyjnych miasta
- budżet własny przewoźnika (komunalnego i prywatnego) = obciążenie wydatków bieżących miasta. Umowy są zawarte na wiele lat więc to obciążenie jest z góry ustalone, w niektórych sytuacjach może być zmniejszone w porównaniu do pierwotnych założeń - dzieje się tak w przypadku obniżenia stawki za wozokilometr, odbywającego się na zasadzie uzgodnień między władzami miasta (reprezentowanymi przez ZTM) a władzami miasta (reprezentowanymi przez Radę Nadzorczą konkretnej spółki komunalnej).

Miasto na swoją część wydatków ("budżet miasta") oraz spółki na swoją część wydatków ("budżet własny") mogą zaciągnšć kredyty - w przypadku spółki zabezpieczeniem kredytu jest umowa wykonawcza z zapisanymi tam corocznymi dochodami.


07.09.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101