TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


OTWARCIE LINII NOWE BEMOWO - PIASKI


Krótko po otwarciu linii tramwajowej Koło - Nowe Bemowo podjęto decyzję o jej przedłużeniu do ulicy Broniewskiego. Budowa miała się zacząć już w następnych roku, na przeszkodzie jednak stanęły protesty mieszkańców alei Reymonta, obawiających się hałasu przejeżdżających tramwajów, a kiedy udało się już wykonać projekt trasy uwzględniający wszystkie zastrzeżenia i uzyskać pozwolenie na budowę linii, na przeszkodzie stanął brak pieniędzy - Rada Warszawy przez kilka kolejnych lat uznawała że od rozbudowy sieci tramwajowej ważniejsze jest poszerzanie istniejących i budowa nowych dróg do centrum miasta (dzięki czemu z trudem zdobyte pozwolenie na budowę zdążyło się przedawnić).
Szansa pojawiła się dopiero dzięki usamodzielnieniu TW (i tym samym uniezależnieniu budżetu przedsiębiorstwa od pomysłów radnych) oraz dzięki możliwości uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Wiosną 2004r. Tramwaje Warszawskie powróciły do kwestii budowy linii i po dokonaniu poprawek w projekcie uzyskały (ponownie) pozwolenie na budowę linii.

Nowa linia o długości 2,2 km przebiega od pętli Nowe Bemowo wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich i alei Reymonta (w pasie zieleni pomiędzy jezdniami obu tych ulic) do ulicy Broniewskiego gdzie połączy się z przebiegającą tam linią prowadzącą do pętli Huta. Na trasie znajdzie się 8 nowych przystanków (4 w stronę Piasków, 3 w stronę Bemowa oraz 1 na pętli Nowe Bemowo). Przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Maczka zaprojektowano podstację trakcyjną, dostarczającą energię elektryczną nie tylko na nowy odcinek sieci ale także na fragment ulicy Broniewskiego. Celem zmniejszenia hałasu zaprojektowano specjalną konstrukcję torowiska, z umieszczeniem na niektórych odcinkach (al. Reymonta) szyn na gumowych podkładkach oraz z obsianiem torowiska trawą (al. Reymonta, ul. Powstańców Śląskich od pętli Nowe Bemowo do Piastów Śląskich). Jednocześnie założono przebudowę pętli Nowe Bemowo i Piaski na dwukierunkowe. Całkowity koszt budowy obliczono na 38 mln zł.

Latem 2004r. ogłoszono przetarg na wykonawcę linii - została nim krakowska firma Zakład Usług Elektrycznych i Komunikacyjnych (Grupa ZUE S.A.). Umowę ze zwycięską firmą podpisano w dniu 16 listopada 2004r. Niezależnie od już trwającego przetargu na budowę linii, TW rozpoczęły starania o dofinansowanie budowy ze środków Unii Europejskiej. Złożony w maju 2004r wniosek o dofinansowanie budowy linii został w grudniu zakwalifikowany do wsparcia finansowego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - działanie 1.6 (ostateczna umowa o przekazaniu środków finansowych w wysokości ok. 15,5 mln zł została podpisana 7 lutego 2005r.). Dodatkowe pieniądze z Unii pozwoliły na rozszerzenie zakresu prac (m.in. na wydłużenie odcinka obsianego trawą)

Wykonawca wkroczył na plac budowy już w listopadzie, jednakże przez pierwsze miesiące nic się nie działo. Prace nabrały tempa dopiero w lutym 2005r, kiedy to rozpoczęto usadawianie słupów trakcyjnych. W kolejnych miesiącach wykonano torowisko, a podczas wakacji - przejazdy przez skrzyżowania z ulicami poprzecznymi oraz przebudowano obie pętle. Jesienią zbudowano podstację trakcyjną, ułożono kable energetyczne i zawieszono sieć trakcyjną. Dzięki szybkiemu postępowi prac, budowa początkowo planowana na 1,5 roku (pierwotny termin otwarcia - lipiec 2006r) została zakończona już w listopadzie 2005r. Po kilku tygodniach odbiorów technicznych nowa trasa mogła być już oddana do użytku.

W dniu 21 grudnia 2005r. o godz 12.15 na przebudowanej pętli Piaski dokonano uroczystego otwarcia nowej trasy tramwajowej. Inwestora - Tramwaje Warszawskie - reprezentował przezes spółki Krzystof Karos, Zarząd Transportu Miejskiego reprezentował jego dyrektor Robert Czapla, a władze miasta - dyrektor Biura Komunikacji, Stanisław Szweycer (zarazem przewodniczący Rady Nadzorczej TW). Po krótkiej przemowie przezesa TW nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego odcinka sieci tramwajowej, po czym zaproszeni goście przejechali się wagonami 3028 i 3002 po nowym torowisku na pętlę Nowe Bemowo.

               


Już po niecałej godzinie (o 13.00) z pętli Piaski na nową trasę wyruszył tramwaj promocyjnej linii P (Piaski - Nowe Bemowo). W dni robocze kursował będzie wagon niskopodłogowy (w pierwszym dniu - wagon 3028), w dni świąteczne - tramwaj zabytkowy. Przejazd linią P przez cały czas jej istnienia był bezpłatny.

           


Od 2 stycznia 2006r na nowym odcinku sieci tramwajowej pojawiły się tramwaje linii 2, 13 i 35

linia trasa częstotliwość
(szczyt/poza szczytem/święto)
2 KOŁO - Dywizjonu 303 - Radiowa - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Słomińskiego - most Gdański - Starzyńskiego - Odrowąża - Budowlana - Rembielińska - Annopol - ŻERAŃ WSCHODNI 10/15/15 min
13 HUTA - Nocznickiego - Wólczyńska - Broniewskiego - Reymonta - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. Solidarności - most Śląsko-Dąbrowski - al. Solidarności - Targowa - Kijowska - al. Tysiąclecia - Kawęczyńska - KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA 10/15/15 min
35 NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Reymonta - Broniewskiego - al. Jana Pawła II - Stawki - Andersa - Marszałkowska - Nowowiejska - Krzywickiego - Filtrowa - PL. NARUTOWICZA 10/15/15 min

16.03.2006 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101