TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


KALENDARIUM


17 grudnia 1865 - udzielenie koncesji przez Radę Adminstracyjną Królestwa Polskiego Głównemu Towarzystwu Dróg Żelaznych Rosyjskich na budowę i ekploatację tramwaju konnego w Warszawie
11 grudnia 1866 - otwarcie linii tramwajów konnych łączącej Dworzec Wiedeński z Dworcem Petersburskim (obecnie - Dw. Wileński) i Dworcem Terespolskim (obecnie Dw. Wschodni)
  - otwarcie pierweszej remizy (zajezdni) tramwajów konnych
18 października 1881 - uruchomienie tramwajów konnych przez Société Générale de Tramways (S.a.), siége á Bruxelles - Tramways Varsoviens (na mocy udzielonej przez władze miasta koncesji)
18 października 1882 - przejęcie przez SGdTV (Towarzystwo Belgijskie) części linii tramwaju konnego "kolejowego" (linia przez Most Aleksandryjski i odnogi do obu praskich dworców)
12/13 lutego 1899 - przejęcie (po wykupie wszystkich akcji spółki) tramwajów konnych przez miasto
1903 - uruchomienie remizy "Wola" i Warsztatów Głównych przy ulicy Młynarskiej
1904 - zmiana barw tramwajów z szafirowo-żółtego na wiśniowe z kremowymi wzorkami oraz zmiana herbu malowanego na wagonach (z końskiego łba wpisanego w podkowę na syrenkę)
5 stycznia 1905 - zatwierdzenie przez cara Mikołaja II przygotowanej umowy miasta z firmą Siemens-Schuckert na elektryfikację tramwajów
16 lutego 1905 - oficjalne zawarcie umowy pomiędzy magistratem a firmą Siemens-Schuckert na elektryfikację tramwajów
1907 - budowa remiz dla tramwajów elektrycznych przy ul.Sierakowskiej 8 ("Muranów") i Puławskiej 15 ("Mokotów")
7 lutego 1908 - uruchomienie Elektrowni Tramwajów Miejskich przy ul.Przyokopowej 28, pierwsze jazdy próbne tramwaju elektrycznego
26 marca 1908 - uruchomienie tramwaju elektrycznego (pierwszy kurs na linii 3 z pl.Krasińskich na pl.Unii Lubelskiej wykonał wagon typu A o nr taborowym 61)
sierpień 1908 - zakończenie elektryfikacji sieci tramwajowej (zgodnie z założeniami nie zelektyfikowano jedynie krótkiego odcinka na ul.Wolskiej)
13 kwietnia 1917 - eksplozja głównego kotła w elektrowni (przerwa w ruchu tramwajów elektrycznych przez 6 tygodni - do 21 maja 1917r)
13 listopada 1918 - przejęcie tramwajów elektrycznych przez władze miasta
1918 - zniesienie podziału na I i II klasę
24 lipca 1919 - powołanie przez Zarząd Miejski przedsiębiorstwa Tramwaje Miejskie m. st. Warszawy
1919 - oddanie do eksploatacji pierwszego zbudowanego w Polsce doczepnego wagonu tramwajowego typu P7
wrzesień 1921 - rozpoczęcie zmiany oznakowania taboru - umieszczanie dużych okrągłych tablic z numerem linii na dachu wagonu i tablic z nazwami krańców na przedniej ścianie
31 grudnia 1921 - uruchomienie pierwszej nocnej linii tramwajowej (linia 10 pl.Zbawiciela-pl.Teatralny)
1925 - dostawa pierwszych polskich silnikowych wagonów tramwajowych (wyprodukowanych w warszawskiej fabryce Lilpop, Rau & Loewenstein)
1 marca 1925 - otwarcie remizy "Praga" przy ulicy Kawęczyńskiej 16
7 sierpnia 1925 - otwarcie linii tramwajowej przez Most Poniatowskiego
1928 - zmiana nazwy przedsiębiorstwa na Tramwaje i Autobusy m.st. Warszawy
20 października 1929 - uruchomienie pierwszej podstacji trakcyjnej "Praga" (na terenie remizy "Praga")
1929 - wprowadzenie oznaczeń literowych (dla wagonów silnikowych) i literowo-cyfrowych (dla wagonów doczepnych) celem łatwiejszego rozróżnienia typów eksploatowanego taboru
1929 - wprowadzenie do ruchu wagonów silnikowych typu F o całkowicie nowej sylwetce (tzw. pullmany)
6 listopada 1929 - otwarcie linii tramwajowej wzdłuż ulic Okopowej i Towarowej oraz wiaduktu nad linią kolejową (połączenie Towarowej z Al.Jerozolimskimi)
1930 - rozbudowa Warsztatów Głównych na Woli
15 maja 1930 - uruchomienie remizy "Rakowiec" przy ulicy Opaczewskiej
1931 - utworzenie Muzeum Tramwajów i Autobusów
22 października 1933 - otwarcie linii tramwajowej do Boernerowa
15 maja 1937 - otwarcie linii tramwajowej do Wilanowa (przez ul. Czerniakowską)
27 listopada 1937 - otwarcie wiaduktu nad Dworcem Gdańskim i uruchomienie linii tramwajowej na wiadukcie (uproszczenie połączenia tramwajowego z Żoliborzem)
28 listopada 1938 - przebicie przejazdu po gmachem sądu na pl.Krasińskich
wrzesień - październik 1939 - kilkudziesięciodniowa przerwa w kursowaniu tramwajów (spowodowana zniszczeniami wojennymi) - ponowne uruchomienie tramwajów 18 października
1 lipca 1941 - zmiana nazwy na Miejskie Zakłady Komunikacyjne (Städtische Vehrkersbetriebe Warschau)
lipiec 1941 - wprowadzenie nowego żółto-czerwonego schematu malowania wagonów tramwajowych
1 czerwca 1942 - otwarcie linii tramwajowej na ul.Waszyngtona (budowę której rozpoczęto jeszcze przed wojną)
18 sierpnia 1942 - pierwsze kobiety-konduktorki w warszawskich tramwajach (zastąpiły mężczyzn wywożonych na roboty do Rzeszy)
sierpień-grudzień 1944 - planowe niszczenie taboru i zajezdni przez okupanta podczas i po Powstaniu Warszawskim
20 czerwca 1945 - uruchomienie pierwszej po wojnie linii tramwajowej (linia 1 na trasie Kawęczyńska-Wiatraczna)
15 września 1945 - uruchomienie pierwszych po wojnie linii tramwajowych w lewobrzeżnej części Warszawy (linia 7 po trasie Zajezdnia Rakowiec-Okęcie i linia 8 po trasie Opaczewska-pl.Starynkiewicza)
październik - listopad 1945 - rewindykacja z Berlina 51 wagonów silnikowych (typ K - "berlinki") i 16 doczepnych (typ P15), zamówionych przez Warszawę jeszcze przed wojną
1945 - rozpoczęcie przekuwania torów tramwajowych z rozstawu 1525mm na 1435mm
1945 - uruchomienie zajezdni "Żoliborz" przy ulicy Słowackiego (na terenie dawnej cegielni)
15 stycznia 1946 - uruchomienie pierwszych normalnotorowych linii tramwajowych (linie 12 pl.Unii Lubelskiej-Dw.Południowy i 13 pl.Zbawiciela-Wierzbno)
22 lipca 1946 - uruchomienie pierwszego po wojnie połączenia tramwajowego obu stron Wisły (poprzez odbudowany most Poniatowskiego)
1947 - wprowadzenie kremowo-czerwonego schematu malowania (obowiązującego w całej Polsce)
18 maja 1948 - rezygnacja z odbudowy ze zniszczeń (i oficjalna likwidacja) zajezdni "Rakowiec"
wiosna 1949 - pierwszy kurs na motorniczych dla kobiet
22 lipca 1949 - otwarcie trasy W-Z z uruchomieniem nowego połączenia tramwajowego przez Wisłę
  - wprowadzenie do eksploatacji nowych tramwajów typu N i ND (pierwsze powojenne polskie tramwaje)
1 lutego 1950 - ponowne uruchomienie nocnej komunikacji tramwajowej
październik 1950 - zakończenie przekuwania torów tramwajowych
22 stycznia 1951 - utworzenie przedsiębiorstwa Miejskie Zakłady Komunikacyjne m.st. Warszawy
21 lipca 1952 - otwarcie linii tramwajowej na Żerań (FSO)
1 stycznia 1953 - podział MZK na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (tramwaje i trolejbusy) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Autobusowe
10 września 1955 - uruchomienie nowej zajezdni "Mokotów" przy ulicy Woronicza 27 z jednoczesną likwidacją zajezdni "Mokotów" przy ul.Puławskiej
1 stycznia 1956 - uruchomienie nowej linii tramwajowej na ul.Stawki i Marchlewskiego (od ul.Nowotki do Al.Jerozolimskich)
styczeń 1956 - dostawa pierwszych szybkobieżnych tramwajów w Warszawie - wagonów Tatra T1
30 grudnia 1956 - otwarcie linii tramwajowej na ul. Chałubińskiego i w al. Niepodległości (odc. Al.Jerozolimskie-Rakowiecka)
20 lipca 1957 - otwarcie linii tramwajowej na Wilanów (przez ul. Goworka, Spacerową, Gagarina, Czerniakowską)
22 lipca 1959 - otwarcie Trasy Mostowej (ul.Starzyńskiego, Most Gdański i ul.Buczka) z uruchomieniem przebiegającej tędy nowej linii tramwajowej
1959 - dostawa pierwszego wyprodukowanego w Polsce tramwaju szybkobieżnego typu 13N
luty/marzec 1961 - likwidacja zajezdni "Solec"
1961 - rozpoczęcie liniowej eksploatacji tramwajów 13N
6 maja 1962 - wprowadzenie obsługi bezkonduktorskiej w II wagonach na wybranych liniach (do II wagonu mogli wsiadać tylko posiadacze biletów miesięcznych)
27 października 1962 - uroczyste oddanie do ekploatacji pierwszego zbudowanego w ZNT T-3 wagonu przegubowego typu PN
30 czerwca 1963 - otwarcie zajezdni "Północ" przy ul.Pstrowskiego z jednoczesną likwidacją zajezdni "Żoliborz" przy ul.Słowackiego
1 stycznia 1964 - połączenie MPK i MPA w Miejskie Zakłady Komunikacyjne m.st. Warszawy
1964 - rozpoczęcie instalowania kasowników biletowych w tramwajach
wiosna 1965 - wprowadzenie składów dwuwagonowych 13N na linii 15 (stopniowo rozszerzane na inne linie)
29 sierpnia 1965 - likwidacja nocnych linii tramwajowych
30 czerwca 1968 - otwarcie linii tramwajowej w ul.Broniewskiego (do os. Piaski)
11 listopada 1973 - likwidacja linii tramwajowej na ul.Goworka, Spacerowej, Gagarina i Czerniakowskiej
październik 1975 - wprowadzenie do eksploatacji pierwszych wagonów typu 105N
listopad 1975 - skreślenie ostatnich tramwajów klasycznych w Warszawie (wagony typów K i P15)
18 lipca 1977 - otwarcie linii tramwajowej w ul.Broniewskiego, Wólczyńskiej i Nocznickiego (odc. Piaski-Huta)
1 października 1977 - uruchomienie pierwszych trójwagonowych składów 13N na linii 36 (stopniowo także na kolejnych liniach)
styczeń 1979 - kilkudniowa przerwa w kursowaniu tramwajów podczas zimy stulecia
1984 - rozpoczęcie dostaw (fabrycznie nowych) wagonów typu 105Na
31 grudnia 1985 - wpisanie na stan pierwszych wagonów tyrystorowych typu 106N
20 lutego 1988 - pierwsza reklama na wagonach tramwajowych (skład 298+275)
1991 - przekształcenie MZK z przedsiębiorstwa państwowego w zakład budżetowy m.st. Warszawy
1 sierpnia 1992 - otwarcie (po 13 latach budowy) linii tramwajowej na Jelonki
wrzesień 1992 - prezentacja niskopodłogowego wagonu GT6N z Bremy
1993 - rozpoczęcie dostaw unowocześnionych odmian stopiątek (typy 105Nb i 105Ne)
grudzień 1993 - wprowadzenie nowego (żółto-czerwonego) schematu malowania wagonów tramwajowych
1 marca 1994 - podział MZK na Tramwaje Warszawskie i Miejskie Zakłady Autobusowe
czerwiec 1994 - modernizacja wagonów 13N 821+818 ('żaba')
grudzień 1995 - wpisanie na stan wagonów tyrystorowych 105N1k i 105N2k
marzec 1996 - dostawa pierwszego polskiego wagonu niskopodłogowego typu 112N
kwiecień 1996 - styczeń 1997 - kursowanie na liniach 16 i 36 wagonu GT6N z Berlina
21 kwietnia 1996 - uruchomienie linii turystycznej "T" obsługiwanej przez wagony zabytkowe
31 sierpnia 1997 - otwarcie linii tramwajowej na Nowe Bemowo
26 marca 1998 - wielka parada z okazji 90-lecia warszawskich tramwajów elektrycznych
  - oddanie do ekploatacji wagonów 116N i 116Na
1999 - dostawa pierwszych wagonów typu 116Na/1
2001 - wprowadzenie do eksploatacji wagonów typu 105N2k/2000
1 stycznia 2003 - przekształcenie Tramwajów Warszawskich w spółkę z o.o.
1 września 2003 - powrót solówek do ruchu liniowego
28 lutego 2005 - zawieszenie nocnej linii tramwajowej, formalne zakończenie kursowania solówek
21 grudnia 2005 - otwarcie trasy tramwajowej Nowe Bemowo - Piaski
25 grudnia 2005 - ponowne wprowadzenie solówek do ruchu liniowego
2 stycznia 2006 - "rewolucja styczniowa" - zmiany tras i ujednolicenie częstotliwości linii
czerwiec 2006 - wprowadzenie nowego standardu remontowego stopiątek
styczeń - październik 2007 - dostawy wagonów 123N
czerwiec - październik 2007 - modernizacja trasy Banacha - Gocławek (więcej)
lipiec - grudzień 2007 - dostawy wagonów 120N
6 sierpnia 2008 - podpisanie umowy wieloletniej między ZTM a TW
marzec - październik 2009 - modernizacja torowiska w ciągu Trasy W-Z, uruchomienie pierwszego w Warszawie torowiska tramwajowo-autobusowego
29 maja 2009 - podpisanie umowy na dostawę 186 wagonów typu 120Na
25 listopada 2009 - podpisanie aneksu do umowy wieloletniej między ZTM a TW, m.in. dotyczącego budowy i obsługi trasy tramwajowej na Tarchomin
styczeń 2010 - wdrożenie nowego schematu malowania (żółto-czarno-czerwonego) na wagonach po remontach (początkowo na wagonach 116Na/1, potem także na stopiątkach)
grudzień 2010 - wdrożenie nowego standardu remontowego NG III stopiątek
7 sierpnia 2012 - dostawa pierwszego dwukierunkowego wagonu niskopodłogowego typu 120Na DUO (Swing DUO)
21 stycznia 2013 - otwarcie pierwszego odcinka trasy tramwajowej na Tarchomin
21 marca 2013 - podpisanie umowy na dostawę 45 wagonów typu 128N Jazz DUO
15 stycznia 2014 - podpisanie umowy na dostawę 30 wagonów typu 134N Jazz
24 grudnia 2014 - otwarcie kolejnego odcinka trasy tramwajowej na Tarchomin - do pętli Tarchomin Kościelny
14 lutego 2015 - otwarcie trasy wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (odcinek Radiowa - Górczewska)
26 lutego 2017 - otwarcie odcinka trasy tramwajowej na Tarchomin - do krańca Nowodwory
12 czerwca 2019 - podpisanie umowy z Hyundai Rotem Company na dostawę 123 wagonów niskopodłogowych
27 czerwca 2021 - dostawa pierwszego wagonu typu 140N
4 września 2021 - otwarcie odcinka trasy tramwajowej na Tarchomin - do pętli Winnica
10 grudnia 2021 - podpisanie umowy z ZUE na budowę zajezdni Annopol


13.02.2022 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101