TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


WAGONY HYUNDAI


W związku z kolejnym budżetem UE na lata 2014-2020, zapewniającym dofinansowanie do inwestycji w transport zbiorowy w aglomeracjach, w 2015r. podjęto prace nad przetargiem na nowe tramwaje. W dniu 3 lutego 2017r. na konferencji prasowej Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. przekazały informację o ogłoszeniu długo oczekiwanego przetargu (formalnie został ogłoszony z datą publikacji w TED czyli suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej poświęconemu europejskim zamówieniom publicznym).
Przetarg obejmował zakup 213 tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jedno i dwukierunkowych - w tym 123 szt. w zamówieniu podstawowym oraz 90 w ramach opcji (opcje miały być wykorzystane pod warunkiem posiadania na to środków finansowych). Jednym z warunków technicznych był wymóg by wózki skrajne zarówno w krótkich, jak i długich wagonach były skrętne. Podłoga nad wózkami skrętnymi mogła być wyżej o maksimum 15 cm niż podłoga w pozostałej części wagonu, jednakże zmiana wysokości musiała być bezstopniowa (uzykana wyłącznie za pomocą pochylni o możliwie najniższym kącie nachylenia).
W dniu 11 sierpnia 2017r. ogłoszono wyniki przetargu - najlepszą okazała się oferta firmy Škoda Transportation a.s. Przetarg ten został jednak (po licznych bojach prawnych) - unieważniony. (więcej o przetargu)

W dniu 14 września 2018r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły kolejny przetarg na zakup 213 tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jedno i dwukierunkowych - w tym 123 szt. w zamówieniu podstawowym oraz 90 w ramach opcji. Większość oczekiwanych rozwiązań technicznych została przeniesiona z zapisów poprzedniego przetargu - m.in. utrzymano wymóg by wózki skrajne zarówno w krótkich, jak i długich wagonach były skrętne.
Spółka zakładała, że umowę uda się podpisać wiosną 2019r. SIWZ przewidywał że pierwsze 2 tramwaje "typu 1" zostaną dostarczone po 22 miesiącach od podpisania umowy, pierwszy tramwaj "typu 2" po 26 miesiącach od podpisania umowy, natomiast pierwszy tramwaj "typu 3" po 30 miesiącach od podpisania umowy. Termin realizacji zamówienia podstawowego określono na 31 październik 2022r, termin realizacji opcji - na 31 październik 2023r.

LICZBA ZAMAWAIANYCH WAGONÓW
typ zamówienie podstawowe opcja
typ 1 ("długie" dwukierunkowe, 140N) 85 45
typ 2 ("długie" jednokierunkowe, 141N) 18 45
typ 3 ("krótkie" jednokierunkowe, 142N) 20 -
SUMA 123 90


PRZYPISANIE ZAMAWIANYCH WAGONÓW DO INWESTYCJI
typ inwestycja zamówienie podstawowe opcja
typ 1 ("długie" dwukierunkowe, 140N) trasa Dw. Zachodni - Wilanów 55 -
trasy na Winnicę i w ciągu ul. Kasprzaka 10 -
wymiana taboru 20 45
typ 2 ("długie" jednokierunkowe, 141N) trasa na Gocław 18 -
wymiana taboru - 45
typ 3 ("krótkie" jednokierunkowe, 142N) wymiana taboru 20 -


W dniu 11 grudnia 2018r. nastąpiło otwarcie ofert - wpłynęły 3 oferty. Przy otwarciu oferty TW sp. z o.o. podało że na zakup tramwajów przewidziano kwotę 2 323,06 mln zł (brutto) - co oznaczało że tylko jeden oferent (Hyundai Rotem Company) mieścił się w budżecie zamawiającego.
W dniu 8 lutego 2019r. ogłoszono wyniki przetargu - najlepszą okazała się oferta firmy Hyundai Rotem Company. Decyzja ta została jednak zmieniona po wyroku KIO - w dniu 11 kwietnia 2019r. Tramwaje Warszawskie, zgodnie z decyzją KIO, unieważniły czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i wezwały Hyundai Rotem Company do wyjaśnienia kwestii zaświadczeń podatkowych wydawanych w Korei.
W dniu 15 kwietnia 2019r., po złożeniu przez koreańską firmę dokumentów wyjaśniających, Tramwaje Warszawskie ponownie rozstrzygnęły przetarg na dostawy nowych tramwajów. Ponownie jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Hyundai Rotem Company. (więcej o przetargu)

W dniu 12 czerwca 2019r. w obecności wiceprezydenta Warszawy Roberta Soszyńskiego i ambasador Korei Południowej Miry Sun, Tramwaje Warszawskie podpisały umowę z Hyundai Rotem Company na dostawy 123 nowych tramwajów z opcją na zwiększenie zamówienia o kolejne 90 pojazdów.

Pewną ciekawostką był fakt nieobecności na podpisaniu umowy prezydenta m. st. Warszawy (który w tym czasie gościł w jednej z rozgłośni radiowych gdzie mówił wyłącznie o polityce ogólnokrajowej). Drugą (niemiłą) ciekawostką była zmiana polityki informacyjnej miasta w zakresie zakupu tramwajowego - przed podpisaniem umowy podkreślano sumaryczną liczbę 213 zakupionych tramwajów, od dnia umowy - wskazywano już tylko liczbę 123 zakupionych tramwajów (sporadycznie tylko wspominając o możliwości ewentualnego dokupienia kolejnych 90).


   
   
 
       


Zgodnie z wytycznymi przetargu, dostarczone przez koreańską firmę tramwaje będš trzech typów - typ 1 ("długie" dwukierunkowe, 85 wagonów), typ 2 ("długie" jednokierunkowe, 18 wagonów) i typ 3 ("krótkie" jednokierunkowe, 20 wagonów).


  długość (mm) szerokość (mm) wysokość podłogi nad poziomem główki szyny (mm) liczba miejsc
siedzących stojących SUMA
typ 1 (140N) 32 900 2 480 350 31 210 241
typ 2 (141N) 32 900 2 480 350 42 200 242
typ 3 (142N) 23 420 2 480 350 34 128 162


W październiku 2019r. TW zapytało mieszkańców stolicy o preferencje dotyczące wyglądu ścian czołowych nowych tramwajów - zaprezentowane zostały trzy wersje (wszystkie odmienne od wizualizacji prezentowanych podczas podpisania umowy). Ankieta odbyła się w dniach 25-30 października, w listopadzie zaprezentowano jej wyniki. Wygrała wersja trzecia - według specjalistów od marketingu "posiadająca wiele krągłości, ale też śladem uśmiechu nawiązująca do dalekowschodnich motywów".


W kwietniu 2020r. producent wysłał do Warszawy pełnowymiarowy model kabiny motorniczego. Kabina została przetestowana przez ok. 30 osób – motorniczych, związki zawodowe, patronów i instruktorów, zgłoszono blisko 10 uwag, na podstawie których mają być wprowadzone zmiany w projekcie.


Pierwotnie przewidywano że pierwsze dwa wagony typy 1 dotrą do Warszawy w kwietniu 2021r., natomiast (po wprowadzeniu ewentualnych uwag odbiorcy) w okresie sierpień 2021 - listopad 2022 zostaną dostarczone pozostałe (po 5-8 sztuk miesięcznie). Jednak wybuchła pod koniec 2019r. pandemia SARS-CoV-2 (potocznie - "koronawirusa") spowodowała opóźnienia w budowie nowych tramwajów.
Na początku lutego 2021r. TW poinformowało o uznaniu roszczeń producenta dotyczących opóźnień z przyczyn od niego niezależnych - i tym samym o nowych terminach dostaw. Według nowego harmonogramu - pierwsze dwa wagony trafią do Warszawy pod koniec drugiego kwartału - wówczas rozpoczną się procedury homologacyjne. Pierwszy tramwaj zostanie przekazany do odbioru Tramwajom Warszawskim pod koniec trzeciego kwartału. Kolejne tramwaje będą dostarczane od początku 2022r. do końca kwietnia 2023r. Równoczeœnie poinformowano o złożeniu pudeł pierwszych dwóch wagonów i trwających pracach wyposażeniowych. Wskazano również dostawców niektórych podzespołów - aparatura zostanie dostarczona przez Medcom, rejestratory zdarzeń przez ATM, fotele motorniczego przez Damiro.


Pod koniec kwietnia dwa pierwsze wagony typu 140N były już gotowe do transportu drogą morską do Polski. Pierwszy z wagonów został zaprezentowany z numerem taborowym 4201.


25.04.2021 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101