TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


TABOR HISTORYCZNY


WAGONY SILNIKOWE
 
nr tab. typ producent rok produkcji rozpoczęcie użytkowania zakończenie użytkowania uwagi
1-12, 14-112, 114-132 A Falkenried 1906-1907 1908 1939-1959 więcej
133-182 MAN 1906 1908 1941-1959
183-192 1908 1908 1942/44-1959
193-202 1909 1910 1942/44-1959
203, 204 Falkenried 1912 1912 1942/44
205-212, 214-240 B Falkenried 1914 1914 1942/44-1954 więcej
241-270 C Lilpop, Rau & Loewenstein 1925 1925 1942/44-1956 więcej
271-276 D Zieleniewski 1925 1925 1942/44-1965 więcej
277-310 1926 1926 1942/44-1966
311, 312, 314-321 E Lilpop, Rau & Loewenstein 1928 1928 1942/44-1955 więcej
322-347 F Danziger Waggonfabrik 1929 1929 1942/44-1968 więcej
348-368 1930 1930 1942/44-1968
369, 370 Lilpop, Rau & Loewenstein 1930 1930 1944
371 G Scemia 1932 1932 1944 więcej
371"  1) H ? / WG MZK ? 1949 1966 więcej
372-380 Wspólnota Interesów 1936 1936 1942/44-1968
381-390 1937 1937 1942/44-1968
391-402 J Wspólnota Interesów 1938 1938 1942/44-1968 więcej
403-453 K Wspólnota Interesów
/ Danziger Waggonfabrik
1940 1946 2) 1952-1975 więcej
500-525 L Falkenried 1901 1946-1948 1954-1959 więcej
526-540 Lw Linke Hoffmann Werke 1925-1929 1949-1950 1958-1968 więcej
601-620 N Konstal 1949 1949 1962-1968 więcej
621-639 1950 1950 1968-1969
640-673 1951 1951 1963-1969
674-704 1952 1952-1954 1963-1969
705-732 1953 1953-1954 1963-1968
733-767 1954 1954 1963-1969
768-816 1955 1955 1965-1969
817 4N 1956 1956 1968
818-822 N 1956 1956 1963-1967
823-837 4N 1956 1956-1958 1965-1969
838 4NJ 1957 1957 1966
839-844 4N 1957 1957-1958 1964-1968
845-868 1958 1958 1964-1966
869-878 1961 1961 1965
0-603 PN Warsztaty Główne MPK 1962 1962 1970 więcej
0-601, 0-602,
0-604 - 0-611
1963 1963 1968-1970
nr tab. typ producent rok produkcji rozpoczęcie użytkowania zakończenie użytkowania uwagi
1) wagon odbudowany przez Warsztaty Główne MZK w 1949r. z podwozia jednego ze zniszczonych wagonów typu F lub H
2) wagony zamówione przez Tramwaje Miejskie M.St.Warszawy w 1939r, odkupione od producentów przez BVB Berlin w 1940r, w latach 1940-1945 jako typ TF 40 w Berlinie, rewindykowane w 1945r.WAGONY DOCZEPNE
 
nr tab. typ producent rok produkcji rozpoczęcie użytkowania zakończenie użytkowania uwagi
1001-1010 P2/P3 Györ ? 1908 1931-1932 więcej 1)
1011, 1012, 1014-1021 P4 Falkenried 1908 1908 1942/44-1956 więcej
1022-1040 P5 Györ ? 1908-1909 1931-1950 więcej 1)
1041-1064 P6 Falkenried 1909 1909 1939-1957 więcej
1065-1080 MAN 1913 1914 1942/44-1957
1081-1100 P7 Gostyński 1922-1923 1922-1923 1936-1950 więcej
1081" M producent 1923/41 1945/47 1949/50 2)
1101-1112, 1114-1116 P8 Breda 1924 1924 1942/44-1956 więcej
1117-1131 P9 Nivelles 1924 1924 1942/44-1956 więcej
1132-1146 Malines 1925 1925 1942/44-1956
1147-1212, 1214-1237 P10 Zakłady Ostrowieckie 1926 1926 1939-1962 więcej
1238-1243 P11 Danziger Waggonfabrik 1928 1928 1942/44-1967 więcej
1244-1257 P12 Zieleniewski 1929 1929 1942/44-1955 więcej
1258 P13 Warsztaty Główne 1929 1929 1942/44 więcej
1259-1298 P14 Lilpop, Rau & Loewenstein 1929-1930 1929-1930 1942/44-1968 więcej
1299-1303 P15 Danziger Waggonfabrik 1932 1932 1944 więcej
1304-1308 Lilpop, Rau & Loewenstein 1932 1932 1944-1975
1309-1332 Współnota Interesów 1936 1936 1942/44-1975
1333-1338 1938 1938 1942/44-1974
1339-1350 Danziger Waggonfabrik 1939 1939 1942/44-1974
1351-1366 1940 1946 3) 1949/52-1975
1601-1619 P16 Carl Weyer 1911 1941-1942 1942/44-1950 więcej
1700-1706 P17 (I) Warsztaty Główne 1943-1944 1943-1944 1944 więcej
1401-1435 P17 (II) Linke Hoffmann Werke ? 1946-1947 1949-1956 więcej
1800-1815 P18 Lowa 1950-1951 1951 1954 5) więcej
1501-1510 ND Konstal 1949 1949 1966-1969 więcej
1511-1525 Sanocka Fabryka Wagonów 1949 1949 1963-1969
1526-1529 Sanocka Fabryka Wagonów 1950 1950 1966-1969
1530-1565 Konstal 1950 1950 1962-1968
1566-1575 Sanocka Fabryka Wagonów 1951 1951 1966-1968
1576-1593 Konstal 1951 1951 1963-1969
1594-1620 Sanocka Fabryka Wagonów 1951 1951-1952 1965-1969
1621-1623 Konstal 1951 1952 1967-1969
1624-1630 Konstal 1952 1952 1967-1969
1631-1638 Sanocka Fabryka Wagonów 1952 1952 1963-1969
1639-1659 Konstal 1952 1952 1966-1969
1660-1679 1953 1953 1965-1969
1680-1704 1954 1954 1966-1968
1705-1754 1955 1955 1963-1969
1755-1795, 1800-1809 1956 1956 1965-1969
1810-1829 4ND Konstal 1957 1957 1964-1967 więcej
1830-1847 1958 1958 1964-1965
1848-1867 1961 1961 1964-1965
2300-2307 Pt ? / Warsztaty Główne ? 1946 1949 więcej 6)
nr tab. typ producent rok produkcji rozpoczęcie użytkowania zakończenie użytkowania uwagi
1) wagony przebudowane z wagonów tramwajów konnych
2) jedyny ocalały po wojnie wagon z grupy radzieckich wagonów doczepnych typu M, przejętych przez Niemców w Pskowie, w latach 1943-44 wykorzystywanych przez Ostbahn do przewozu pracowników
3) wagony zamówione przez Tramwaje Miejskie M.St.Warszawy w 1939r, odkupione od producenta przez Berlin w 1940r, w latach 1940-1945 jako typ B40S w Berlinie, rewindykowane w 1945r.
4) wagony uszkodzone otrzymane z Wrocławia, odbudowane we Wrocławiu oraz w Warszawie
5) wagony odstawione w 1952r, w 1954r. przekazane do Szczecina
6) wagony przebudowane z wagonów gospodarczych


07.09.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101