TRAMWAR
STRONA PRYWATNA


ZAMIERZENIA ZTM - PROPOZYCJA ORGANIZACJI RUCHU W TRAKCIE BUDOWY II LINII METRA


Centralny odcinek drugiej linii metra (Rondo Daszyńskiego - Dworzec Wileński) będzie przebiegał pod ulica Prostą, Świętokrzyską, następnie łukiem pod Powiślem, dnem Wisły i Starą Pragą by w końcu po przebiegnięciu pod fragmentem ul. Targowej skończyć się pod pl. Wileńskim. Budowa tego odcinka (planowany termin - lata 2009-2012, choć już z dużym prawdopodobieństwem można zakładać opóźnienie) spowoduje gigantyczne utrudnienia komunikacyjne w centralnych częściach Warszawy.
W dniu 16 maja 2008r. na konferencji naukowo-technicznej PublicTrans 2008 dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego (organizatora komunikacji publicznej w stolicy) Leszek Ruta przedstawił referat "Komunikacja miejska w trakcie budowy centralnego odcinka II linii metra", szczegółowo przedstawiający zamierzenia ZTM w kwestii organizacji ruchu w tym czasie.

ZTM postuluje wprowadzenie bezwględnego priorytetu dla komunikacji publicznej w centrum miasta. Wśród elementów prowadzących do tego znajdują się:
- wytyczenie buspasów na większości ważniejszych ulic prowadzących do centrum oraz w samym centrum - m.in. Połczyńskiej, Kasprzaka, Górczewskiej (Ciołka-Młynarska), Siedmiogrodzkiej, Grzybowskiej, Towarowej, Alejach Jerozolimskich (pl. Zawiszy-Most Poniatowskiego), Marszałkowskiej (całość odcinka od pl. Konstytucji do pl. Bankowego), al. Solidarności (Młynarska-pl. Bankowy), Radzymińskiej (Trocka-Szwedzka) Okrzei, Kłopotowskiego, Targowej (Ząbkowska-Zamoyskiego) oraz na fragmentach tras obwodowych (Trasy Łazienkowskiej, al. Prymasa Tysiąclecia i Trasy Toruńskiej/AK),
- zorganizowanie na pl. Bankowym pętli autobusowej dla autobusów linii zatępczych oraz dla linii podmiejskich z prawego brzegu Wisły (obecnie kończących swe trasy na pętli Dworzec Wschodni)
- zamknięcie dla ruchu indywidualnego ul. Jagiellońskiej od Ratuszowej do Okrzei (z wprowadzeniem tam części linii autobusowych przebiegających przez pl. Wileński)
- zamknięcie dla ruchu indywidualnego al. Solidarności od Szwedzkiej do Wisłostrady (łącznie z Mostem Śląsko-Dąbrowskim) z przeniesieniem tam linii autobusowych z Mostu Świętokrzyskiego i części linii z Mostu Gdańskiego
ruch wahadłowy lub budowę tymczasowego wiaduktu nad wykopem metra dla komunikacji autobusowej w ciągu Nowego Światu (przy Świętokrzyskiej) lub ewntualnie dwukierunkowy objazd Królewską, Mazowiecką, Szpitalną i Kruczą z wyłączeniem tych ulic z ruchu indywidualnego
- budowę tymczasowego przystanku kolejowego na linii Dw.Wileński-Zielonka (w okolicy skrzyżowania z ul. Radzymińską) wraz z tymczasową pętlą autobusową (dla autobusów linii zastępczych dojeżdżających do pl. Bankowego)
- wprowadzenie ruchu jednokierunkowejgo na ul. Markowskiej, Białostockiej i Brzeskiej z uprzywilejowaniem tam komunikacji autobusowej i stworzeniem tymczasowej pętli autobusowej
- zwiększenie zakresu obowiązywania wspólnego biletu (kolej + komunikacja miejska)
- zwiększenie liczby autobusów w ruchu (dodatkowy przetarg na obsługę linii) i składów SKM (zakup lub dzierżawa)
- zniechęcanie kierowców samochodów do wjazdu do centrum miasta (poszerzenie strefy płatnego parkowania do Trasy AK/al. Prymasa Tysiąclecia/ul. Bitwy Warszawskiej 1920r./Żwirki i Wigury/Trasy Łazienkowskiej oraz na całą Pragę-Północ i okolice Stadionu Dziesięciolecia a także ewentualne wprowadzenie opłat za wjazd do centrum)

W porównaniu do poprawy komunikacji autobusowej, zamierzenia ZTM w kwestii komunikacji tramwajowej wypadają blado. ZTM przewiduje:
- wydzielenie z jezdni torowisk w ciągu ul. 11 Listopada (zostanie to zrealizowane podczas remointu torowiska latem 2008r.) oraz ul. Młynarskiej
- budowa dodatkowego skrętu z ul. 11 Listopada w Targową (zostanie to zrealizowane w sierpniu 2008r.)
- budowa tymczasowego torowiska w ciągu ul. Jagiellońskiej (odc. Ratuszowa - al. Solidarności) pozwalającego ominąć pl. Wileński przez tramwaje jadące z Bródna i Pragi do pl. Bankowego
- zakup lub dzierżawę przez TW (na zlecenie ZTM) kilkunastu wagonów dwukierunkowych
- wprowadzenie bezwzględnego uprzywilejowania komunikacji tramwajowej na części skrzyżowań (m. in. Wolska/Elekcyjna, Połczyńska/Powstańców Śląskich, Powstańców Śląskich/Wrocławska, przejazdy przez jezdnie ul. Radiowej, Obozowa/Deotymy, pl. Konstytucji).

Zakres działań mających na celu poprawę funkcjonowania komunikacji publicznej jest bardzo duży - można więc zakładać, że nie wszystkie z nich zostaną zrealizowane (zwłaszcza że nie wszystkie zależą wyłącznie od władz miasta). Mimo to pozostaje oczekiwać, iż przynajmniej część z postulowanych rozwiązań zostanie wprowadzona w życie (zwłaszcza w dziedzinie komunikacji tramwajowej, gdzie zakres proponowanych zmian jest względnie niewielki), dzięki czemu wyraźnie poprawiłoby się funkcjonowanie komunikacji publicznej w centralnych częściach Warszawy podczas budowy II linii metra.
podstronę opracowano na podstawie udostępnionych publicznie materiałów z III Konferencji Naukowo-Technicznej "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów - PublicTrans 2008", odbywającej się w Warszawie w dniu 16 maja 2008r.

18.05.2008 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101