TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


ZAJEZDNIA "ŻOLIBORZ" (ul. Słowackiego)


Odbudowa sieci tramwajowej na Żoliborzu przy braku połączenia tejże z pozostałą siecią tramwajową (zniszczony wiadukt nad linią obwodowš przy Dworcu Gdańskim) oraz całowite zniszczenie zajezdni Muranów wymusiły uruchomienie prowizorycznej zajezdni na Żoliborzu. W tym celu podjęto prace budowlane na terenie Centralnych Warsztatów Samochodowych MZK (zaadaptowanych w latach 1934-1938 z dawnej Cegielni Miejskiej przy Słowackiego 45). Otwarcie nowej zajezdni "Żoliborz" (wymiennie nazywanej "Buraków") nastąpiło w dniu 15 marca 1946r. (pierwsze kursy na linii 15 Bielany - Dw Gdański). Pierwszym kierownikiem zajezdni został Tadeusz Duchiński.
Pojedynczy tor tramwajowy biegł od pętli Potocka (obecnie Metro Marymont) śladem ulicy Włościańskiej, na terenie zajezdni rozdzielał się na 8 torów o długości od 53 do 150 metrów. Razem z torami postojowym odbudowano sąsiadujący budynek przy ul. Słowackiego 45a, w którym oprócz pomieszczeń biurowych zajezdni znalazła się świetlica przyzakładowa oraz VI ośrodek zdrowia (w 1946r. ośrodek zdrowia został przeniesiony do kolejnego odbudowanego budynku przy ul. Słowackiego 45). Zajezdnia posiadała 56 miejsc postojowych w tym zaledwie 4 pod dachem. Od początku funkcjonowania była przeznaczona do obsługi wagonów normalnotorowych (o rozstawie 1435mm).
W 1952r. ogłoszono że zajezdnia będzie obsługiwana przez kobiety - według niektórych źródeł kierownikiem zajezdni była w tym czasie Stefania Goryszewska (dokumenty personalne jednak tego nie potwierdzają), a motorniczymi i konduktorkami były wyłącznie kobiety. Pod koniec 1952r. kierownikiem zajezdni był Mieczysław Radwański, od 1 czerwca 1953r. - Józef Kręcisz.
Zajezdnia została zlikwidowana 30 czerwca 1963r., a wszyscy pracownicy i obsługiwane wagony tramwajowe trafiły do uruchomionej tego samego dnia zajezdni "Żoliborz" przy ul. Pstrowskiego (wagony liniowe tego dnia rano wyjechały na trasy ze starej zajezdni, zjechały z tras już na nowo otwartą zajezdnię). Po likwidacji, na terenie po zajezdni powstały warsztaty przyzakładowej szkoły zawodowej MZK.


07.09.2020 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101