TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


PĘTLA TRAMWAJOWA NA MURANOWIE


Trasa tramwajowa łącząca Wolę z Wilanowem pojawiła się po raz pierwszy w wykonanych w 1999r. "Analizach funkcjonalno – ruchowych wariantów systemu transportowego Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej". Po raz kolejny była rozpatrywana w wykonanych w latach 2004-2006 pracach studialnych ("Studium wykonalności dla trasy Banacha – Wilanów", 2004r., oraz "Studium wykonalności dla trasy trasy tramwajowej od Dw. Zachodniego do Wilanowa", 2006r.). W obu zakładano uruchomienie linii tramwajowej łączącej Wilanów z centrum i prowadzącej dalej ulicami Marszałkowską i Andersa na Żoliborz (w drugim - założono że będzie to przeniesiona z Puławskiej linia 36, kursująca podczas szczytu co 2,5 minuty). Uruchomienie w 2005r. odcinka pierwszej linii metra do placu Wilsona diametralnie zmieniło zachowania komunikacyjne mieszczkańców centralnego Żoliborza - dotychczas dominujące tramwaje opustoszały. To zaś oznaczało że prowadzenie na Żoliborz linii tramwajowej o wysokiej częstotliwości stało się ekonomicznie nieuzasadnione.
Po wyborach samorządowych w grudniu 2006r. nastąpiła zmiana władzy - od tego czasu stolica skupiła się na rozbudowie sieci metra, natomiast plany tramwajowe (w tym trasy Dworzec Zachodni - Wilanów) trafiły w odstawkę.
W dniu 2 czerwca 2015r. władze Warszawy ogłosiły listę projektów transportowych przewidzianych do realizacji w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020. Na liście tej znalazło się m.in. zadanie "Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą".
W sierpniu 2015r. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na opracowanie wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej trasy Wola - Wilanów. Całą trasę podzielono na 6 odcinków realizacyjnych - jeden z nich, oznaczony literą F, dotyczył nowego układu torowego na Muranowie, przeznaczonego do krańcowania linii tramwajowej prowadzącej z Wilanowa do centrum. Planowany odcinek F nie był przewidziany do dofinansowania unijnego.
W dniu 13 października 2015r. Tramwaje Warszawskie rozstrzygnęły przetarg na wykonanie wielobranżowej koncepcji trasy tramwajowej od ul. Kasprzaka do Wilanowa - wybrano ofertę konsorcjum Safege (Francja) oraz Schuessler-Plan Inżynierzy.

Rozpatrywano wstępnie trzy warianty (z dodatkowym podwariantami - w sumie 5 opcji) dla układu torowego w tym rejonie.


WARIANTY KONCEPCYJNE ODCINKA F
przebieg kraniec
Andersa na północ od przystanku Metra Ratusz Arsenał przejście międzytorowe i tory odstawcze
Anielewicza przejście międzytorowe i ewentualne tory odstawcze w ulicy Anielewicza
Anielewicza - Zamenhofa - Lewartowskiego - Karmelicka - Anielewicza jednokierunkowa pętla uliczna
dobudowa brakującej relacji skrętnej w węźle Park Traugutta pętla w rejonie Dworca Gdańskiego
dobudowa brakującej relacji skrętnej w węźle Park Traugutta przejście międzytorowe i tory odstawcze w rejonie Dworca Gdańskiego


W toku prac koncepcyjnych okazało się, że najlepszy wariant będzie inny niż pierwotnie planowane. Ostatecznie wybrano przebieg w postaci jednokierunkowej pętli poprowadzonej ulicami Andersa – Międzyparkową – Bonifraterską – Muranowską – Andersa z dodatkowym torem postojowym przed skrętem w ul. Międzyparkową.
Pod koniec 2016r. Tramwaje Warszawskie złożyły wniosek o decyzję środowiskową. Już po roku, 20 grudnia 2017r. prowadzące sprawę miejskie Biuro Ochrony Środowiska wydało decyzję uznającą konieczność przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (wykonania Raportu o Środowisku). W związku z tš decyzją, celem usprawnienia działań, Tramwaje Warszawskie włączyły przewidywanš pętlę do równolegle prowadzonej procedury środowiskowej dla modernizacji trasy tramwajowej w ciągu al. Jana Pawła II i Stawek (a dotychczasowy wniosek został w lutym 2022r. umorzony). Obecnie nadal trwa procedura środowiskowa.

Zgodnie z przedłożonym Radzie m. st. Warszawy w czerwcu 2022r. planem inwestycyjnym, przewidywany termin realizacji pętli to 2028r.


17.06.2022 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101