TRAMWAJE WARSZAWSKIE
STRONA PRYWATNA


MODERNIZACJA TRASY TRAMWAJOWEJ W ALEJACH JEROZOLIMSKICH
(ODCINEK BANACHA-GOCŁAWEK)


Trasa tramwajowa w ciągu ulicy Grójeckiej, Alej Jerozolimskich, al. Poniatowskiego i al. Waszyngtona jest najważniejszą trasą łączącą lewo- i prawobrzeżną Warszawę. Na najbardziej obciążonym odcinku tej trasy (Aleje Jerozolimskie) w ciągu godziny szczytu porannego przejeżdżają w jednym kierunku 54 składy tramwajowe 7 linii, przewożące około 8 tys pasażerów na godzinę (w jednym kierunku). Mimo całkowitego wydzielenia torowiska prędkość komunikacyjna na tym ciągu wynosi zaledwie około 18 km/h (co jest m.in. związne z brakiem priorytetu dla pojazdów szynowych). Duże znaczenie komunikacyjne tego ciągu spowodowało potrzebę jego kompleksowej modernizacji. Możliwość skorzystania przez Tramwaje Warszawskie z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej stała się przyczyną zintensyfikowania prac w tym kierunku. W październiku 2004r. firma Faber Maunsell Polska zakończyła prace nad Studium Wykonalności dla modernizacji trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich, na podstawie którego TW złożyło wniosek o dofinansowanie z funduszy UE (w II turze naboru do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006). W listopadzie 2005r. wniosek TW został przyjęty do dofinansowania (w postępowaniu konkursowym zdobywając 98,5 pkt na 100 pkt możliwych). W 2006r. rozpoczęto pierwsze prace modernizacyjne.

Celem modernizacji trasy jest podniesienie atrakcyjności (a przez to - wykorzystania przez pasażerów) ciągu tramwajowego w Alejach Jerozolimskich. Ma to być osiągnięte przez skrócenie czasu trwania podróży, podniesienie komfortu podróżowania (m.in. przez zakup nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych, modernizację przystanków, zastosowanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej), poprawę niezawodności funkcjonowania komunikacji tramwajowej (modernizacja infrastruktury torowej i zasilania), ograniczenie negatywnego wpływu na otoczenie (modernizacja torowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zmniejszających m.in. hałas wywoływany przez przejeżdżające tramwaje).
   


INFRASTRUKTURA TOROWA
W ramach modernizacji zmodernizowane zostanie 7880 m toru pojedynczego istniejącego torowiska (w ciągu Alej Jerozolimskich i al. Poniatowskiego), dodatkowo bez zmiany technologii budowy torowiska wyremontowane zostanie 763 m toru pojedynczego (krótkie odcinki ulic Banacha i Grójeckiej). Zastosowane zostanie kilka typów konstrukcji torowiska:

konstrukcja podsypkowa z podbudową z tłucznia, podkładami strunobetonowymi, szynami kolejowymi typu S49 (na przejazdach i w łukach o małym promieniu z szynami rowkowymi typu Ri60N). Ten typ konstrukcji ma być zastosowany na remontowanych w ramach projektu odcinkach (pętla Banacha, ul. Banacha, ul. Grójecka na odcinku Banacha-Baśniowa) oraz pozostawiony na odcinkach nieremontowanych. (więcej o technologii podsypkowej)
Zróżnicowana ma być zabudowa szyn:
- na torowisku wydzielonym w Alejach Jerozolimskich (odcinek E.Plater-Marszałkowska) ma być zastosowana nawierzchnia z asfaltobetonu, pozwalająca na korzystanie z torowiska przez pojazdy uprzywilejowane
- na torowisku wydzielonym w pozostałych ulicach (Banacha, Grójecka, al. Waszyngtona, Grochowska) ma być stosowana nasypka tłuczniowa sięgająca główki szyny
- na przejazdach i przejściach dla pieszych będą zastosowane płyty prefabrykowane typu "MU-T" lub "EPT"
- wzdłuż platform przystankowych będzie stosowana nawierzchnia z asfaltobetonu

konstrukcja bezpodsypkowa z podbudową betonową w technologii NBS - w ciągu Alej Jerozolimskich (odcinki pl. Starynkiewicza-E.Plater, Marszałkowska-Muzeum Narodowe) oraz na wyspie centralnej skrzyżowania Alej Jerozolimskich i Marszałkowskiej- 5280 mtp

konstrukcja bezpodsypkowa z podbudową betonową w technologii ERS ("szyny w otulinie") z płytą podbudowy w systemie masy odsprężynowanej - w ciągu wiaduktu Poniatowskiego i Mostu Poniatowskiego - 2600 mtp

Przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne mają doprowadzić do odnowienia stanu torowiska, zwiększyć jego trwałość na mocno obciążonych fragmentach, zmniejszyć (dzięki nowym technologiom) zakres prac niezbędnych do bieżącego utrzymania torowiska w przyszłości (i ułatwić wykonywanie jego remontów) oraz zmniejszyć uciążliwość torów dla otoczenia (ograniczenie drgań i hałasu wywoływanego przez tramwaje).


               


INFRASTRUKTURA ZASILAJĄCA
W ramach projektu przewiduje się:
- modernizację podstacji "Dobrowoja" i "Winnicka"
- modernizację układu kablowego w stefie zasilania podstacji "Dobrowoja", "Winnicka" i "Waszyngtona"
- modernizację sieci trakcyjnej na pętlach Wiatraczna i pl. Narutowicza oraz w ciągu ulic Grochowskiej, Grójeckiej, Alej Jerozolimskich
W ramach modernizacji podstacji przewiduje się wymianę całości aparatury elektrycznej i montaż elektronicznych układów sterowania pracą podstacji. W ramach modernizacji układu kablowego dokonane będzie wymiana kabli zasilających i powrotnych oraz wymiana kabli (z miedzianych na światłowodowe) pomiędzy podstacją i punktami zasilającymi (łącznie 50,9 km kabli). Modernizacja sieci trakcyjnej będzie związana z wymianą konstrukcji nośnych (słupów trakcyjnych), lin nośnych i przewodów jezdnych (łącznie na odcinku 8500 mtp).
Przeprowadzone prace mają dostosować układ zasilania do przewidywanego obciążenia ruchem oraz zwiększyć jego bezawaryjność.


PRZYSTANKI
Na całej długości modernizowanej trasy tramwajowej przewiduje się modernizację wszystkich 50 platform przystankowych - wymieniona zostanie nawierzchnia platfom, podniesiona ich wysokość do 22cm powyżej główki szyny (dzięki czemu znacząco zostanie zredukowana różnica wysokości między przystankiem a wejściem do tramwaju i w konsekwencji - ułatwione wsiadanie do tramwajów). Na części platform przystankowych zostaną ustawione brakujące wiaty przystankowe (w sumie 14 wiat) oraz wykonane brakujące podjazdy dla niepełnosprawnych (12 szt). Niektóre platformy przystankowe zostaną wydłużone, tak by umożliwić jednoczesne zatrzymywanie się na nich dwóch składów tramwajowych.


SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
Na 26 przystankach zamontowane zostaną urządzenia systemu elektronicznej informacji pasażerskiej. W skład systemu wchodzić będš elektroniczne tablice informacyjne (na 12 przystankach duże, na pozostałych 14 - małe) z dynamicznie aktualizowaną informacją (m.in. numer linii i trasa nadjeżdżającego tramwaju w tym informacja czy jest to kurs niskopodłogowy, czas oczekiwania na najbliższy tramwaj każdej z linii, aktualny czas). Każda z tablic systemu informacji przystankowej będzie dwustronna, wyposażona w wyświetlacze diodowe (LED) barwy pomarańczowej, o wysokości znaków minimum 44 mm (co umożliwi odczytywanie informacji z odległości do 20m). Informacje o nadjeżdżających tramwajach będą ułożone chronologicznie (stale aktualizowane m.in. na podstawie stosowanego obecnie systemu pozycjonowania tramwajów), przy czym w przypadku czasu odjazdu krótszego niż 1 minuta - informacja ta będzie podawana w sposób pulsujący. Najniższe 1-2 linijki będą przeznaczone na komunikaty specjalne, przekazywane przez operatorów stowiska zarządzania systemem. Dodatkowo przystanki będą wyposażone w głośniki, umożliwiające przekazywanie dodatkowych informacji ze stanowiska zarządzania systemem. Tablice duże (12 szt.) będą posiadały 8 wierszy do podawania informacji rozkładowych i 2 wiersze do podawania komunikatów specjalnych, tablice małe (14 szt.) odpowiednio 6 dla informacji rozkładowych i 1 do komunikatów specjalnych. Na 6 przystankach dodatkowo będzie możliwe także przekazywanie informacji o dogodnych przesiadkach w inne środki komunikacji publicznej (w tym w tramwaje kursujące w ciągach poprzecznych).


ulica przystanek tablica
Banacha pętla Banacha mała
Grójecka Bitwy Warszawskiej 1920r. mała
Kino Ochota mała
Wawelska mała
pl. Narutowicza duża
Daleka mała
Aleje Jerozolimskie pl. Zawiszy duża
pl. Starynkiewicza mała
Dworzec Centralny duża
Centrum duża
DH Smyk mała
Muzeum Narodowe duża
Most Poniatowskiego mała
al. Poniatowskiego Rondo Waszyngtona duża

ulica przystanek tablica
al. Poniatowskiego Rondo Waszyngtona duża
Aleje Jerozolimskie Most Poniatowskiego mała
Muzeum Narodowe duża
DH Smyk mała
Centrum duża
Dworzec Centralny duża
pl. Starynkiewicza mała
pl. Zawiszy duża
Grójecka Daleka mała
pl. Narutowicza duża
Wawelska mała
Kino Ochota mała

   


STEROWANIE RUCHEM
W ramach modernizacji zostaną wprowadzone zmiany usprawniające przejazd tramwajów przez skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Na 26 skrzyżowaniach i/lub przejściach dla pieszych zostaną zamontowane czujniki wykrywające tramwaj (tak jego zbliżanie się do skrzyżowania jak i jego zjazd ze skrzyżowania) i zmodyfikowane sterowniki sygnalizacji świetlnej w sposób umożliwiający nadanie priorytetu dla tramwaju (poprzez przyspieszenie włączenia fazy dla przejazdu tramwaju lub wydłużenie już włączonej fazy dla przejazdu tramwaju). Dodatkowo zostanie zamontowana sygnalizacja świetlna (także z systemem zapewniającym priorytet dla tramwaju) na kolejnych 4 skrzyżowaniach i/lub przejściach dla pieszych. Wprowadzany w ramach modernizacji trasy system sterowania ruchem tramwajów będzie składnikiem Zintegrowanego Systemu Sterowania Ruchem wdrażanego jednocześnie przez Zarząd Dróg Miejskich.


   


TABOR
W ramach projektu przewidziano zakup nowego taboru tramwajowego - 15 szt. jednokierunkowych, niskopodłogowych, przegubowych wagonów tramwajowych. Zakup ten umożliwi poprawę komfortu pasażerów korzystających z modernizowanej trasy tramwajowej.

W sierpniu 2005r Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na dostawę 15 przegubowych wagonów niskopodłogowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 9 grudnia 2005r. - zwycięzcą została PESA z Bydgoszczy z pięcioczłonowym tramwajem 120N. Umowę na dostawę nowych tramwajów uroczyście podpisano w dniu 22 lutego 2006r. (więcej o tramwaju 120N)


   


ORGANIZACJA RUCHU
W Studium zakłada się że tramwaj pozostanie podstawowym środkiem transportu mieszkańców Grochowa i Gocławka (z jednej strony) oraz Ochoty (z drugiej strony) do centrum miasta. Ocenia się że w roku 2008 będzie korzystało z tramwaju z kierunku Gocławka/Grochowa ok. 11,5 tys pasażerów/godzinę (w szczycie porannym), z kierunku Ochoty ok. 5,5 tys pasażerów/godzinę (w szczycie porannym). W roku 2015 (mimo planowanego uruchomienia II linii metra) liczba przewiezionych pasażerów ma być zbliżona (z kierunku Gocławka/Grochowa ok. 8 tys pasażerów/godzinę, z kierunku Ochoty ok. 5,5 tys pasażerów/godzinę). Nie przewiduje się znaczących zmian w układzie ani częstoliwości linii przebiegających modernizowaną trasą tramwajową.


HARMONOGRAM
Przewiduje się że modernizacja trasy zostanie dokonana w latach 2006-2007. Przewidziany koszt modernizacji trasy i zakupu taboru wynosi 189,2 mln zł (bez VAT, w tym koszt infrastruktury 76,7 mln zł, koszt taboru 112,5 mln zł) - 50% wydatków zostanie zwrócone z funduszy Unii Europejskiej. Wynik największego przetargu (na dostawę taboru - koszt 88,7 mln bez VAT) sugeruje jednak że koszty modernizacji będą niższe niż pierwotnie zaplanowano.

rok planowane prace
2005 umowa na dofinansowanie projektu z funduszy Unii Europpejskiej
2006 remont torowiska w ul. Grójeckiej
modernizacja podstacji "Dobrowoja"
remont układu kablowego w obrębie zasilana podstacji "Dobrowoja"
remont sieci trakcyjnej w ul. Grochowskiej
2007 modernizacja torowiska w Alejach Jerozolimskich, wiadukcie Poniatowskiego, moście Poniatowskiego, alei Poniatowskiego
remont torowiska w ul. Banacha
modernizacja węzłów torowych na pl. Zawiszy, Rondzie Dmowskiego i Rondzie Waszyngtona
modernizacja podstacji "Winnicka"
remont układu kablowego w obrębie zasilania podstacji "Winnicka" i "Waszyngtona"
remont sieci trakcyjnej w Alejach Jerozolimskich
instalacja systemu elektronicznej informacji pasażerskiej
modernizacja układu sterowania ruchem (sygnalizacji świetlnych)
dostawa 15 niskopodłogowych wagonów tramwajowychpodstronę opracowano na podstawie materiałów z konferencji "Transport publiczny w Warszawie" (2005) oraz informacji uzyskanych podczas Dnia Ziemi (2006) i Dni Transportu Publicznego (2006)


13.12.2006 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101