TRAMWAJE WARSZAWSKIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


PRZETARG NA TRAMWAJE NISKOPODŁOGOWE


19 sierpnia 2005r Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na dostawę 15 przegubowych wagonów niskopodłogowych (całkowicie lub co najmniej w 60% długości przedziału pasażerskiego), o długości 28-33 m, z impulsowym układem rozruchu, napędzanych asynchronicznymi silnikami prądu przemiennego, oraz z dodatkowo dołączonym pakietem naprawczym i specjalistycznym wyposażeniem obsługowym. Na zakup wagonów TW przeznaczyły 137,5 mln zł (zakup będzie częściowo dofinansowany przez Unię Europejską w ramach wniosku wniosek "Modernizacja linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich, odc. Banacha-Gocławek" złożonego do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego).
Otwarcie ofert miało nastąpić 10 października ale zostało przesunięte o kilka tygodni i ostatecznie oferty otwarto 3 listopada 2005r. Do przetargu zgłosili się trzej oferenci: PESA z Bydgoszczy, Fabryka Pojazdów Szynowych z Poznania oraz Siemens. Czeska Skoda mimo dużego zaangażowania w konsultacjach przetargowych nie przedstawiła swojej oferty (motywując to brakiem czasu na prawidłowe przygotowanie oferty), natomiast inni wielcy producenci taboru tramwajowego (Alstom i Bombardier) w ogóle nie okazali zainteresowania przetargiem.

PESA z Bydgoszczy ofertę wyceniła najniżej - na 88,7 mln zł. Za tę cenę chce dostarczyć pięcioczłonowe wagony typu 120N, całkowicie niskopodłogowe (podłoga na wysokości 350-480 mm), o długości 31,8m, oparte na trzech wózkach (skrajne napędowe, środkowy toczny). Wagon z impulsowym układem rozruchu opartym o tranzystory IGBT ma być napędzany 4 asynchronicznymi silnikami prądu przemiennego o mocy 105kW każdy. Nowy wagon ma pomieścić 211 pasażerów w tym 63 na miejscach siedzących. W kabinie motorniczego będzie zamontowana klimatyzacja, natomiast w przedziale pasażerskim zastosowana wentylacja wymuszona. Producent oferuje 36-miesięczną gwarancję na tramwaj. Dotychczas PESA nie wyprodukowała żadnego tramwaju, natomiast obecnie jest wdrażana produkcja podobnego, choć tylko trzyczłonowego wagonu 121N, którego 6 szt. ma być dostarczone w 2006r. do Elbląga).

       


FPS Cegielski z Poznania oferuje za 104,6 mln zł wagony trójczłonowe typu 118N o długości 31,5m - te z kolei wagony są oparte na czterech wózkach (skrajne napędowe pod I i III członem, środkowe toczne pod przegubami). Wagon ma mieć niską podłogę na ponad 80% długości, nieznacznie podnoszącą się (bez schodków) nad wózkami tocznymi, natomiast nad napędowymi podłoga ma znajdować się wyżej - tam część wysokopodłogowa ma być oddzielona jednym stopniem od niskopodłogowej. We wnętrzu ma zmieścić się 325 pasażerów (w tym 75 na miejscach siedzących). Poznańska firma ma już pewne doświadczenie w produkcji tramwajów (zmontowała 5 Tatr RT6N oraz zbudowała 60 pudeł do doczep typu 4NBWE/NB4 dla Rostocku i Lipska) ale oferowany tramwaj niskopodłogowy jest jeszcze w powijakach. Producent oferuje 36-miesięczną gwarancję na tramwaj.

       


Siemens oferuje wagon oparty o założenia produkowanego już od kilku lat (2 prototypy uruchomione w 1995r, seryjna produkcja od 1998r.) w zakładach Siemens Traction Systems w Wiedniu tramwaju typu ULF 197 (wiedeński typ A/B), za niebotyczną jak na polskie warunki cenę 172,9 mln zł. Wagony ULF A są pięcioczłonowe, ośmiokołowe (ULF B siedmioczłonowe, dwunastokołowe), całkowicie niskopodłogowe (podłoga znajduje się na wysokości 180/205mm). Tak niska podłoga jest związana z bezwózkową konstrukcją pojazdu - koła wraz z silnikami i aparaturą znajdują się w szafach w strefie przegubów, co znacząco zmniejsza szerokość przejścia a także pojemność całego wagonu (wiedeński ULF B przy długości 35m pomieścić tylko 198 pasażerów, w tym 66 na miejscach siedzących). Producent oferuje zaledwie 24-miesięczną gwarancję na nowy tramwaj. Wiedeńska fabryka Siemensa jest najbardziej doświadczonym producentem tramwajów spośród całej trójki oferentów - od kilkudziesięciu lat dostarcza wagony dla Wiednia (kilkaset wagonów typów B i E), wyprodukowała już także 150 wagonów ULF A/B i ma zamówienie na kolejne 150 wagonów, problem jednak w tym że zgłoszony tramwaj nie spełnia warunku przetargu dotyczącego długości pojazdu (warunek ten wynika z rozporządzenia Ministerstwa Transportu).

       


Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić w ciągu 2 tygodni. Kryteriami oceny są: cena (60%), konstrukcja wózków (15%) , zastosowanie wskazanych przez TW rozwiązań technicznych (12%), udział niskiej podłogi (10%) i dołączenie katalogu części zamiennych (w formie opisowej i rysunków; 3%).
Nowe tramwaje mają być dostarczone w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy, tak więc (o ile przetarg nie zostanie unieważniony) nowe tramwaje pojawią się na warszawskich ulicach w 2007r. Zgodnie z założeniami dofinansowania z UE nowe tramwaje będą kursować na liniach przebiegających zmodernizowanym odcinkiem sieci tramwajowej (Grójecka, Aleje Jerozolimskie, Waszyngtona, Grochowska).

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w dniu 9 grudnia 2005r. Zwycięzcą została PESA z Bydgoszczy z pięcioczłonowym, całkowicie niskopodłogowym tramwajem 120N. (dotychczas PESA nie wyprodukowała żadnego tramwaju, natomiast obecnie jest wdrażana produkcja podobnego, choć tylko trzyczłonowego wagonu 121N, którego 6 szt. ma być dostarczone w przyszłym roku do Elbląga). Nowe wagony mają mieć długość 31,8m, będą oparte na trzech wózkach (skrajne napędowe, środkowy toczny). Wagon będzie posiadał impulsowy układ rozruchu oparty o tranzystory IGBT ma być napędzany 4 asynchronicznymi silnikami prądu przemiennego o mocy 105kW każdy. Nowy wagon ma pomieścić 211 pasażerów (w tym 63 na miejscach siedzących). W kabinie motorniczego będzie zamontowana klimatyzacja, natomiast w przedziale pasażerskim zastosowana wentylacja wymuszona. Całkowity koszt zakupu miał wynieść 88,7 mln zł (z VAT, bez VAT - 72,75 mln zł). Pierwsze tramwaje trafią do Warszawy w drugiej połowie 2007r, ostatnie - do końca 2008r. Wszystkie 15 nowych wagonów będzie kursowało na liniach przebiegających po modernizowanej trasie w Alejach Jerozolimskich. (więcej o
120N)

       

DANE TECHNICZNE1)
dane ogólne: długość szerokość wysokość masa liczba drzwi
  31820mm 2350mm 3400mm   6
dane ogólne: miejsc ogółem miejsc siedzących miejsc stojących wys. podłogi % niskiej podłogi
 211 63 177 350mm 100%
układ rozruchu rodzaj silników typ silników liczba silników moc godzinowa prędkość maksymalna
impulsowy (IGBT) prądu przemiennego   4 4 x 105kW 70 km/h
podwozie (wózki): rozstaw wózków rodzaj typ liczba rozstaw osi w wózku
  11060mm napędowe   2 1800mm
toczny   1 1800mm
1) dane pochodzą z materiałów informacyjnych firmy PESA SA, liczba pasażerów wg normy 5 os/m2.Przegrany oferent z Poznania - Fabryka Pojazdów Szynowych - złożył protest do Urzędu Zamówień Publicznych, arbitrzy którego w dniu 10 stycznia 2006r. unieważnili przetarg. Zespół Arbitrów potwierdził co prawda słuszność odrzucenia oferty FPS, jednak za naruszenie przepisów uznał dokonanie przez TW poprawek w ofercie PESY (wg Prawa Zamówień Publicznych zamawiający ma prawo poprawienia oczywistych pomyłek w ofertach - wg arbitrów w tym przypadku TW przekroczyło te uprawnienia). Jak się okazało błędy w ofercie PESY były rzeczywiście oczywiste - na jednym z rysunków technicznych oferent umieścił o jedną świetlówkę za dużo (w porównaniu do opisu technicznego i pozostałych rysunków), natomiast w jednym miejscu opisu technicznego moc urządzenia grzewczego została podana w kilowatach (w pozostałych kilku miejscach prawidłowo - w watach).
TW pozostało odwołanie od decyzji arbitrów do sądu lub ponowne rozpisanie przetargu. W sukurs przyszedł prezes Urzędu Zamówień Publicznych który nie zgodził się z decyzją arbitrów i pod koniec stycznia sam zaskarżył decyzję Zespołu Arbitrów do sądu, jednocześnie zezwalając na podpisanie umowy z bydgoską firmą i to zanim sąd wyda orzeczenie. W dniu 22 lutego 2006r TW podpisało umowę z firmą PESA na dostawę tramwajów 120N. Pod koniec sierpnia 2006r. Sąd Okręgowy uznał że Zespół Arbitrów miał rację (obaj oferencji popełnili błędy) i przetarg należało unieważnić, natomiast skargę prezesa UZP na decyzję arbitrów - oddalić. Poznański producent zamierzał dalej występować do sądu o unieważnienie umowy TW z PESA jednak po kilku miesiącach zrezygnował z dalszej walki i wycofał pozew, w ten sposób kończąc definitywnie postępowanie przetargowe.


08.04.2007 NAPISZ DO AUTORA © MKM 101