pl. Trzech Krzyży
lata 1908-1915
pocztówka ze zbiorów mkm101