pl. Krasińskich
po lewej widoczne stare torowisko tramwaju konnego
lata 30-te XX w.
pocztówka ze zbiorów mkm101