pl. Zamkowy i Nowy Zjazd
lata 1918-1939
pocztówka ze zbiorów mkm101