Trasa W-Z
skład N+ND 606+????
przełom lat 40-tych i 50-tych
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego