wagon typu K nr tab. ??? z doczep± P15 nr tab. 1358 w malowaniu berlińskim
lata 40-te
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka