wózek toczny 7NNa
oś portalowa, prowadnik wózka (z lewej) i amotyzator hydrauliczny drgań poprzecznych (z prawej)
20.09.2014r.
zdjęcie: mkm101