wózek napędowy 10NNa
sprężyny stalowo-gumowe (pierwszy stopień odsprężynowania)
u góry i po lewej - rama wózka, u dołu i po prawej - korpus zespołu kołowego
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101