wózek napędowy 10NNa
połączenie prowadnika jarzma z poprzecznicą ramy wózka
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101