wózek napędowy 10NNa
jarzmo połączone dwoma prowadnikami z poprzecznicami ramy wózka,
w gnieździe w jarzmie osadzony czop skrętu (element pudła wagonu)
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101